IMG_0516

ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการนำระบบสายเคเบิ้ลลงดินบริเวณถนนพังงา...

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการนำระบบสายเคเบิ้ลลงดินบริเวณถนนพังงา  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจั...
60305883_341903163175036_9123831642874445824_n

ขับเคลื่อนงานตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5...

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 บูรณาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดภูเก็ต เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน พร้อม เตรียมการเสนอคำของบประมาณรายจ่...
60343866_341906149841404_412432669914169344_o

“หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตรวจประเมินหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่ตำบลฉ...

ภูเก็ต คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตรวจประเมินหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่ตำบลฉลอง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  ที่วัดลัฏฐิวนาราม ต. ฉลอง อ....
60297682_341416046557081_3901894685093789696_o

ลากูน่าภูเก็ต พร้อม ยกระดับ การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ “สิงห์ลากูน่าภู...

ลากูน่าภูเก็ต พร้อม ยกระดับ การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ “สิงห์ลากูน่าภูเก็ตโอเพ่น “ครั้งที่ 3 ในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ All Thailand Golf Tour ฤดูกาล 2019 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายพอล วิลสัน ผู้ช่วย...
60475153_341419903223362_1995206235355348992_o

การจัดอบรมโครงการ Library : Care the Bear รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน....

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเครือข่าย จัดการแถลงข่าวและการจัดอบรมโครงการ Library : Care the Bear รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม...
794109

ที่ประชุม กรอ. มีมติ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งขุดลอกท่อระบายน้ำ...

ที่ประชุม กรอ. มีมติ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งขุดลอกท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยในช่วงหน้าฝน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุม คอซิมบี้ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการ...
60525838_341295606569125_1216943695870296064_n

จังหวัดภูเก็ตประชุมส่วนราชการ ตามโครงการ “เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร...

จังหวัดภูเก็ตประชุมส่วนราชการ ตามโครงการ “เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 8/ 2562” พร้อมทำบุญตักบาตรพระใหม่ 84 รูปในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562  ท...
49643

คนรักทะเลห้ามพลาด! โปรโมชั่นคลายร้อนต้อนรับซัมเมอร์สุดฮอต บนเรือ COCO...

คนรักทะเลห้ามพลาด! โปรโมชั่นคลายร้อนต้อนรับซัมเมอร์สุดฮอต บนเรือ COCO ถ้าพูดถึงสถานที่ตากอากาศที่คนไทยส่วนใหญ่นิยม คงมีชื่อ “ภูเก็ต” ติดอันดับต้นๆแน่นอน ด้วยบรรยากาศตึกเก่าแบบชิโน-โปรตุกีส วิวทะเลหลักล้าน ทำให้นักท่องเที...
60088065_340930716605614_4869482256319643648_o

สร้างความเข้าใจต่อโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครั...

จังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจต่อโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล วันที่ 13 พฤษภาคม 2562  ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายประกอบ ...
60339687_340926343272718_5097822581998747648_o

จังหวัดภูเก็ตประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...

จังหวัดภูเก็ตประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่จะเสด็จไปทรงพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมคอซิมบี...