50846490_295288387836514_7594387419332345856_o

เยี่ยมให้กำลังใจน้องก้ามปูผู้เคราะห์ร้ายจากอุบัติเหตุ กลายเป็นผู้ป่วยน...

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจน้องก้ามปูผู้เคราะห์ร้ายจากอุบัติเหตุ กลายเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 นายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภ...
IMG_6709

การฝึกอบรมศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดภูเก็ต รุ่นที่1...

ผู้ผ่านค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดภูเก็ตรุ่นที่1ต้องการให้มีการช่วยเหลือด้านอาชีพและเงินทุน ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดภูเก็ต  ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่8 บ้านบางลา ตำบลป่าคลอก  อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  นายอนุพงค์  ว...
50243788_294010294630990_2911974696972976128_o

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตติวเข้มเจ้าหน้าที่การใช้โปรแกรมบันทึกแล...

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตติวเข้มเจ้าหน้าที่การใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดอบรมผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. เพื่อให้มีความ...
50851683_293998271298859_1250520650678796288_n

สัมมนาสร้างความเข้าใจกับประชาชนด้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย...

พลังงานจังหวัดภูเก็ตสัมมนาสร้างความเข้าใจกับประชาชนด้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงานร่วมกับ JICC เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562  ที่โนโวเทล ภูเก็ตวิจเทจ พาร์ค จังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์ม...
50343490_294007551297931_9163380345981108224_o

พิจารณาผลงานที่สามารถสมัครขอรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2562...

จังหวัดภูเก็ตพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและพิจารณาผลงานที่สามารถสมัครขอรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2562 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดประชุมหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพิจาร...
50314533_294002764631743_5603933406376230912_o

กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ตจัดโครงการ “บวร” สร้างชุมชนคุณธรรม...

กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ตจัดโครงการ “บวร” สร้างชุมชนคุณธรรม เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ที่วัดเจริญสมณกิจ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต พล.ร.ต.เทิดเกียรติ อ่อนเมือง รอง ผอ.รมน.จ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณ...
IMG_9840

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตจัดสัมมนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพัน...

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตจัดสัมมนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการการเลือกตั้งท้องถิ่นและระดับชาติอย่างสุจริต โปร่งใสและยุติธรรม เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562  เวลา 09.30 น....
50314530_293614614670558_1164747666991611904_o

เทศบาลนครภูเก็ตยอมย้ายจุดก่อสร้างโครงการรวบรวมน้ำเสีย...

เทศบาลนครภูเก็ตยอมย้ายจุดก่อสร้างโครงการรวบรวมน้ำเสียบริเวณสามกองจากจุดเรียบคลองบางใหญ่มาอยู่บนทางเท้าถนนเยาวราช ผู้ร้องพอใจกระทบด้านกลิ่นลดน้อยลง จากกรณีที่เจ้าของอาคารในบริเวณสามกอง ที่อยู่ใกล้จุดที่ทางเทศบาลนครภูเก็ต ...
50115465_293615658003787_1136469189997887488_o

คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตจัดสัมมนาเชิงวิชาการผู้นำศาสนาอิสลาม...

คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตจัดสัมมนาเชิงวิชาการผู้นำศาสนาอิสลามและผู้นำชุมชนจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ที่โรงแรม Boat Lagoon อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานเปิด สัมมนาเชิงว...
IMG_9987

การขับเคลื่อนการดำเนินงาน กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับจังหวัด...

จังหวัดภูเก็ตจัดประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการ...