กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติโครงการเงินอุดหนุนและโครงการเงินอุดหนุนหมุนเวียน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติโครงการเงินอุดหนุนและโครงการเงินอุดหนุนหมุนเวียนจำนวน 43 โครงการเป็นเงินกว่า 7 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2563 โดยมีว่าที่ ร.ต. วิกรม จากที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดภูเก็ตและคณะกรรมการเข้าร่วม

นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เพื่อเป็นการติดตามการทำงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดภูเก็ตในเรื่องของหนี้ค้างชำระโครงการเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่ง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2562 มีหนี้ค้างชำระกว่า 2 ล้านบาท ซึ่งต้องมีการหาแนวทางในการดำเนินการเร่งรัดการชำระหนี้ของกลุ่มต่าง ๆ ที่ยังคงค้างอยู่ให้มาชำระหนี้ซึ่งทางกองทุนได้มีแนวทางในการช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วทั้งในเรื่องของการพักชำระหนี้ชั่วคราวและการลดดอกเบี้ยต่าง ๆ จึงขอให้ทางสมาชิกได้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือตามมาตรการต่าง ๆ ที่ทางกองทุนกำหนด

นายวงศกร กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาอนุมัติโครงการของสมาชิกที่ยื่นขอรับการสนับสนุนประเภทเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอและผ่านการเห็นชอบของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดจำนวน 43 โครงการ คือ โครงการเงินอุดหนุนจำนวน 12 โครงการและโครงการเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 31 โครงการ วงเงินกว่า 7 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติตามคำขอเพื่อให้สมาชิกได้มีเงินทุนในการพัฒนากลุ่มของตนเองต่อไป

Comments are closed.