การจัดทำมาตรการควบคุมโรคของธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพ เพื่อลดการแพร่ระบาด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการการจัดทำมาตรการควบคุมโรคของธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพ เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563  ที่ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการเปิดการอบรมมาตรการควบคุมโรคของธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพเพื่อการลดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต โดยมี ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการเข้าร่วม

นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว กล่าวว่า ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือกันในการพัฒนาวิชาการด้านการเรียน การสอน การวิจัย รวมถึงกิจกรรมของทั้งสองหน่วยงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ยังคงมาตรการปิดสถานที่ชั่วคราวของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอยู่ และเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีกิจการสปาและนวดเพื่อสุขภาพตั้งอยู่เป็นจำนวนมากประกอบกับมีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นลำดับต้น ๆ ของประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจึงได้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและสมาคมสปาเพื่อสุขภาพภูเก็ต เพื่อร่วมศึกษาหามาตรการเปิดกิจการสปาและนวดเพื่อสุขภพให้ปลอดภัย จากการติดเชื้ออย่างยั่งยืนโดยอ้างถึงมาตรการเบื้องต้นจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและควบคุมโรค

ทั้งนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้มีการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการเพื่อเตรียมร่างมาตรการในการเปิดกิจการสปาและนวดเพื่อสุขภาพให้ปลอดภัยจากการติดเชื้ออย่างยั่งยืน

Comments are closed.