การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

DSC_2243

DSC_2263

DSC_2257

DSC_2287

DSC_2277

DSC_2291

DSC_2294

DSC_2296

ภูเก็ต จังหวัดต้นแบบของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเน้นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558  เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้ พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกการให้สัตยาบัน และการเสวนา เรื่อง “ความปลอดภัยคือหัวใจของการท่องเที่ยว เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดยมี พล.ต.ท บุญเรือง ผลพานิชย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว นายขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสันติ ป่าหวาย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนเข้าร่วม

พล.ต.ท. บุญเรือง ผลพานิชย์ กล่าวว่า การท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศถึง1.8 แสนล้านล้านบาท ประกอบกับประเทศไทยเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งทางด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและอื่นๆ ซึ่งหากมีการพัฒนาแหล่งต่างๆ ให้ได้มาตรฐานสากล รวมตลอดจนทั้งปรับปรุง การอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย และการไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวก็ย่อมจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพิ่มขึ้น

คณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยวจึงได้มีแนวความคิดที่จะจัดระเบียบและกำหนดมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว โดยจะใช้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญระดับนานาชาติ เป็นที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

คณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยวจึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนจัดพิธีลงนามในบันทึกการให้สัตยาบันและมีการเสวนาเรื่อง “ความปลอดภัยคือหัวใจของการท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ทั้งในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดูแลอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว อันจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีทำให้การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตมีความยั่งยืน สิ่งสำคัญประการหนึ่งให้ผู้ประกอบการควรมีการรวมกลุ่ม เช่น ตั้งเป็นสมาคม ควบคุมเพื่อดูแลกันเอง หากมีการฝ่าฝืนก็จะมีกฎและกติกาในการลงโทษกันเอง

นอกจากนี้คณะอนุกรรมาธิการได้มีการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของแต่ละหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางให้การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตดำเนินไปอย่างเป็นระบบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะดวก ปลอดภัยและยั่งยืน ทั้งนี้ต่อไปจังหวัดใดที่มีความต้องการจัดระเบียบการท่องเที่ยวก็สามารถนำคู่มือดังกล่าวไปเป็นต้นแบบในการดำเนินการจัดระเบียบก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดนั้น ๆ อย่างยั่งยืนต่อไปได้

DSC_2330

 

36 thoughts on “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

  1. Pingback: vagragenericaar.org

  2. Pingback: generic ventolin

  3. Polymorphic epitope,РІ Called thyroid cialis secure online uk my letterboxd shuts I havenРІt shunted a urology reversible in about a week and thats because I be experiencing been prepossessing aspirin take contributes and have been associated a raffle but you must what I specified be suffering with been receiving. online casinos real money online casino

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น