การบริหารจัดการสถานที่กักกันตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาด

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการบริหารจัดการสถานที่กักกันตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิท 19

            วันที่ 13 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  นายพิเชษฐ์  ปาณะพงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่25/2564โดยมี  ว่าที่ร.ต.วิกรม  จากที่    นาย ปิยพงศ์  ชูวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  นายแพทย์เฉลิมพงษ์  สุคลธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  และคณะกรรมการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

            นายพิเชษฐ์  ปาณะพงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า  จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(covid-19)ที่มีการแพร่ระบาดในจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่ 3 – วันที่ 12เมษายน 2564 จังหวัดภูเก็ตพบผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน  82 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตซึ่งทางจังหวัดจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนามหรือการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่ป่าตองซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดโดยได้มีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมาจำนวนกว่า 300 รายพบผู้ป่วยจำนวน 4 รายและในวันที่12 ที่ผ่านมาก็ได้มีการตรวจคัดกรองอีก 300 กว่ารายยังรอผลการตรวจอยู่ ซึ่งการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่ป่าตองจะดำเนินการจนถึงวันที่ 14 เมษายนนี้ เพื่อทำการตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ทั้งหมด

            นายพิเชษฐ์  กล่าวต่อไปว่า สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีเรื่องพิจารณาที่สำคัญได้แก่การขอความเห็นชอบให้ อบจ.ภูเก็ตเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการสถานที่กักกันตัวผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง ทั้ง 3 อำเภอ ๆละ 1 แห่ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่ให้มีความพร้อมและเพียงพอในการรองรับสถานการณ์  เบื้องต้นได้มีการเตรียมสถานที่ไว้พร้อมแล้วทั้ง3อำเภอของจังหวัดภูเก็ต

            นอกจากนี้ยังขอความเห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการตามมาตราการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19โดยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในสถานที่ต่างๆในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อหรือผู้เสี่ยงสูงมาใช้บริการ ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจะเป็นผู้แจ้งให้ไปดำเนินการ  นอกจากนี้ยังมีเรื่องขอความเห็นชอบให้ทางเทศบาลเมืองกะทู้เป็นผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงโรงพยาบาลสนามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตให้เป็นไปตามหลักการและมาตาฐานที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนด  ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการทั้งหมด

            ทั้งนี้ทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านรวมถึงการคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่แพร่ระบาดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนในกลุ่มเสี่ยงให้มาดำเนินการตรวจคัดกรองโรคตามสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19ในพื้นที่  นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัย  การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่อีกด้วย

Comments are closed.