ขอความร่วมมือประชาชนงดออกภายนอกเคหะสถาน

ภูเก็ตขอความร่วมมือประชาชนงดออกภายนอกเคหะสถานช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

            วันที่ 3 พฤษภาคม 2564  ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 33/2564 โดยมีนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ , ว่าที่ ร.ต. วิกรม จากที่, นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต. ภรศักดิ์ นวนหนู ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

            นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่ เรื่องขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหะสถานช่วงเวลา 22.00 น. – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ซึ่งเป็นการขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่จำเป็นเดินทาง ส่วนผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก็สามารถออกมาทำธุระได้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (4 พ.ค. 64) เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

            นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการขอความเห็นชอบในการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตด้วยวิธีคัดกรองที่ด่านท่าอากาศยานภูเก็ต ด่านตรวจท่าฉัตรไชย และทางเรือ โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ที่เดินทางหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 โดยมติที่ประชุมได้อนุมัติในหลักการ หากทาง สปสช. ไม่สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ ทางจังหวัดก็จะได้ดำเนินการตามมติที่ได้อนุมัติไว้แล้วนี้

            ทั้งนี้ทางจังหวัดภูเก็ตได้ขอให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศโดยเคร่งครัดเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว เนื่องจากมีการแพร่ระบาดง่าย และมีความรุนแรงในการทำลายปอดอย่างรวดเร็ว จึงขอให้ประชาชนได้ร่วมกันทำตามมาตรการต่าง ๆ ที่วางไว้ ซึ่งจะช่วยให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ตลดลงต่อไป

Comments are closed.