คณะกรรมการโรคติดต่อภูเก็ต ครั้งที่ 26/2564 มีมติไม่ Lock down จังหวัด

ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อภูเก็ต ครั้งที่ 26/2564 มีมติไม่ Lock down จังหวัด พี่น้องประชาชนยังสามารถเดินทางเข้าออกได้ ยกระดับเพิ่มความเข้มในมาตรการสาธารณสุข DMHTT อย่างเคร่งครัด

            วันที่ 15 เมษายน 2564  ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วย นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหน่วยงาน หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

            นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งทางตรง และทางสื่อ โซเชี่ยล พร้อมจะนำมาเป็นข้อมูลวิเคราะห์ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์และฝ่าวิกฤต covid-19 ครั้งนี้ไปให้ได้

            สำหรับสถานการณ์ การแพร่ระบาด Covid 19 ในวันนี้ภูเก็ต มีผู้ติดเชื้อ สะสมรวม 142 ราย ทางจังหวัดจึงมีมาตรการเข้ม ให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆและโหลด App หมอชนะ DMHTT ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนสรุปสาระสำคัญดังนี้

            1. ภูเก็ตไม่ล๊อคดาวน์จังหวัด พี่น้องประชาชนยังสามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติแต่ขอให้ยกระดับเพิ่มความเข้มตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

            2. ผู้ที่เดินทางเข้าภูเก็ตต้องรายงานกับศูนย์ EOC ระดับตำบลซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและฝ่ายปกครองจะวางแผนและวางระบบการรายงานให้มีความชัดเจนต่อไป

            3. สถานศึกษาทุกแห่งให้สอนทางออนไลน์ ส่วนโรงเรียนนานาชาติ ในพื้นที่ 12 แห่ง ขณะนี้ขอความร่วมมือสอนทางออนไลน์ เช่นเดียวกัน จนถึงวันที่ 30 เมษายนนี้ สำหรับวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่จะมีการสอบ สามารถดำเนินการได้ ภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

            4. ที่ประชุมรับทราบในหลักการของการเสนอ Hospitel ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นความร่วมมือของโรงพยาบาลเอกชนและโรงแรม ให้เป็นทางเลือกของผู้ป่วย หรือผู้ติดเชื้อที่อาการไม่รุนแรง สามารถที่จะไปพักในโรงแรม ที่เป็น Hospital ได้

            โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ฝากย้ำเตือนกับพี่น้องประชาชนขอให้ดูแลตนเองและครอบครัวโดยรักษาวินัยและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนจังหวัดภูเก็ตจะต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ covid 19 ไปให้ได้

Comments are closed.