ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

15078914_1765390037011917_7860656626941323124_n

15135974_1765390197011901_2436893087072730700_n

15036273_1765390147011906_3547584660738210050_n

15055831_1765390067011914_4719390779032184874_n

ภูเก็ตคัดเลือกนายถนอมเกียรติ งานสกุล เป็นครูขวัญศิษย์ ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่2 ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน  2559  เวลา 13.00 น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 ประจำปี2560 ที่ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ว่าที่ร้อยตรีประสงค์ สังขะไชย ประธานคณะกรรมการฯได้รายงานต่อที่ประชุมว่าเมื่อ
วันที่14พฤศจิกายน2559คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ และวันที่16 พฤศจิกายน2559เดินทางไปที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต เพื่อสุนทรียะสนทนากับเพื่อนร่วมงาน ครู นักเรียนและศิษย์เก่าที่เคยปฏิบัติงานร่วมกับ นายธรากร เหล็กกล้า อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ และนายถนอมเกียรติ งานสกุล ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ซึ่ง ครูทั้ง2 ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีของจังหวัดภูเก็ต โดยผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง2ท่านเพื่อให้คณะกรรมการได้ใช้ประกอบในการพิจารณาอย่างชัดเจน จากนั้นคณะกรรมการคัดเลือกครูฯได้ร่วมพิจารณาเอกสารและข้อมูลจากการสุนทรียะสนทนามาประกอบเพื่อพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งต้องเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา

การประชุม คณะกรรมการคัดเลือกครูฯได้ลงคะแนนเพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดภูเก็ต โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกครูฯได้คัดเลือก นายถนอมเกียรติ งานสกุล ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต เป็นครูขวัญศิษย์เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตที่เข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศที่จะมีทั้งหมด175คน ทั้งนี้คณะกรรมการคัดเลือกครูฯจะทำการประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่2 ประจำปี2560 โดยติดประกาศ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและทางเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ทั้งนี้หากผู้ใดเห็นว่าครูผู้ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติ สามารถทักท้วงการคัดเลือกไปยังศูนย์ประสานงานบริหารจัดการ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ภายใน10วัน ทำการนับแต่วันประกาศรายชื่อ(ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2559ถึง2ธันวาคม2559โดยการทักท้วงให้ทำหนังสือ ระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ของผู้ทักท้วงและลงลายมือชื่อของผู้ทักท้วง โดยแสดงข้อเท็จจริงให้เห็นชัดว่าประสงค์จะทักท้วงด้วยเหตุผลใด หากมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแนบมาด้วย

หากไม่มีการทักท้วง นายถนอมเกียรติ งานสกุล ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จะ เป็นครูขวัญศิษย์ เป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตที่เข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศต่อไป จากนั้นมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจะพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 20 คน และในจำนวนนี้ จะคัดเลือกผู้ที่จะได้รับรางวัลยิ่งคุณ 17 คน รางวัล คุณากร 2 คน และรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเพียง 1 คน

15107316_1765390223678565_7514403688515501500_n

300 thoughts on “ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

  1. Pingback: vagragenericaar.org

  2. How Much Is viagra price comparison with GoodRx. Generic sildenafil is covered by way of most Medicare and insurance plans, but some drugstore coupons or cash prices may be lower. The lowest GoodRx appraisal appropriate for the most commonplace adaptation of sildenafil is there $7.99, 95% cancelled the as a rule retail price of $193.49. Bear PDE5 buy viagra online best over the counter viagra.

  3. Pingback: free canada dating sites

  4. Pingback: gay daddy dating

  5. Pingback: match gay dating

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น