คุมเข้มผู้เดินทางเข้า-ออก ณ ด่านท่าฉัตรไชย พร้อมตรวจคัดกรองโรคอย่างเข้มงวด

จังหวัดภูเก็ต คุมเข้มผู้เดินทางเข้า-ออก ณ ด่านท่าฉัตรไชย พร้อมตรวจคัดกรองโรคอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

บรรยากาศที่บริเวณด่านตรวจท่าฉัตรไชย อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตทางเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจได้มีการคุมเข้มตามมาตรการการควบคุมโรคอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายไดมีการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการบูรณาการของทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นจากฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองรองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตจะต้องมีการคัดกรองโรคทุกคน

สำหรับการคัดกรองโรคบริเวณด่านตรวจท่าฉัตรไชย จะมีกระบวนการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 24 ชั่วโมง โดยวิธีการวัดอุณหภูมิ สแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ ตลอดจนมีมาตรการขอความร่วมมือประชาชนโหลดแอปพลิเคชั่น หมอชนะ เพื่อติดตามการเดินทาง และหากประชาชนที่ไม่มีความพร้อมด้านเครื่องมือสื่อสาร จะมีการลงทะเบียนยืนยันตัวตน ณ บริเวณจุดคัดกรองโควิด 19 ด่านตรวจท่าฉัตรไชยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สำหรับประชาชนที่มีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่ากำหนดก็จะส่งไปตรวจยังโรงพยาบาลเพื่อตรวจคัดกรองตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ทั้งนี้ประชาชนที่เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ตผ่านด่านตรวจท่าฉัตรไชย ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและมีความเชื่อมั่นในมาตรการการป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ต

2 thoughts on “คุมเข้มผู้เดินทางเข้า-ออก ณ ด่านท่าฉัตรไชย พร้อมตรวจคัดกรองโรคอย่างเข้มงวด

  1. Pingback: sildenafil citrate tablets

  2. Pingback: 50 mg viagra