คู่มือมาตรฐานการจัดการอาหารปลอดภัย

13254185_1701432360074352_4324693814767433199_n - Copy

สภาเกษตรภูเก็ตเตรียมรับฟังความเห็นประชาชน จัดทำร่างคู่มือมาตรฐานการจัดการอาหารปลอดภัย เสริมเมืองท่องเที่ยวระดับโลก 6 มิถุนายนนี้ 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม  2559 นายจิตติ อินทรเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิสภาเกษตรด้านการประมง เปิดเผยในการแถลงข่าวตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบสื่อมวลชน

สืบเนื่องจากคณะทำงานด้านการแก้ไขปัญหาด้านการตลาดสภาเกษตรภูเก็ต ได้ศึกษาเรื่องการจัดการอาหารเกษตรปลอดภัยภูเก็ตมากว่า 3 ปี แล้ว บัดนี้โครงการได้มาถึงขั้นตอนการจัดทำ “ร่างคู่มือมาตรฐานการจัดการอาหารปลอดภัย” ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องลงทุนสูงขึ้นไปอีกขั้น เพื่อให้เกิดงานที่สมบูรณ์และดีที่สุด จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำร่างดังกล่าวมาหาความคิดเห็นร่วมกันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดประชุมร่วมกันนำนักวิชาการจาก 2 สถาบันที่ช่วยดำเนินการมาให้และเก็บข้อมูล คือ จากนักวิชาการ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มาชี้แจงเรื่องงานวิจัยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนและนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความต้องการโครงการด้านอาหารปลอดภัย และจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารปลอดภัยจาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาชี้แจงเกี่ยวกับร่างคู่มือมาตรฐานการจัดการอาหารปลอดภัย คู่มือดังกล่าวจะกำหนดมาตรฐานด้านการปฏิบัติ ด้านอาหารปลอดภัยตั้งแต่ ต้นน้ำ (ผลผลิตทางการเกษตรจากการผลิตที่ปลอดภัย ) กลางน้ำ (ผู้นำเข้าผู้จัดจำหน่ายหรือการจัดการตลาด) และปลายน้ำ (ผู้ประกอบการอาหารสำเร็จและกึ่งสำเร็จ) จำเป็นต้องทำให้ทั้ง 3 ส่วนมีคู่มือมาตรฐานด้านการจัดการอาหารที่เป็นที่สร้างความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้ซื้อ และต้องมีมาตรฐานยอมรับได้ในระดับสากล

โดยคู่มือเล่มนี้จะมีประโยชน์ในด้านการจัดการปฏิบัติทั้งผู้ประกอบการและผู้ควบคุมตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ต่อไปในการพัฒนาการจัดการเพื่อให้ได้ตรารับรองต่าง ๆ ด้านอาหารปลอดภัยเพื่อให้ผู้บริโภคทั้งที่เป็นประชากรชาวภูเก็ต และนักท่องเที่ยวได้มั่นใจในการบริโภคอาหารที่ได้ตรารับรอง ว่ามีความปลอดภัย อาทิ ผู้ประกอบการด้านอาหารร้านค้าจะขอ “ภูเก็ตแบรนด์” ก็ต้องผ่านมาตรฐานนี้ก่อนจึงจะยื่นขอใช้ได้ หรือ หน่วยงานระดับท้องถิ่น เทศบาล อบต.ใดมีความพร้อมก่อนก็สามารถนำคู่มือไปปฏิบัติเพื่อยกระดับการบริโภคที่ปลอดภัยของคนในท้องถิ่นตนได้ก่อน เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อให้มีมาตรฐานที่ดี สากลยอมรับและการปฏิบัติที่เข้มข้น และให้นักวิชาการสามารถสร้างคู่มือมาตรฐานด้านการจัดการอาหารที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของชาวภูเก็ต สภาเกษตรภูเก็ต จึงกำหนดจัดการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเรื่องการจัดการอาหารเกษตรปลอดภัยภูเก็ต ในวันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เวลา 07.30 – 16.30 น. จึงขอเชิญประชาชนจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

490 thoughts on “คู่มือมาตรฐานการจัดการอาหารปลอดภัย

 1. She flicked off the lights and pushed him against the wall. A frame fell face down on the floor and shattered next to them. She didn’t allow him to take notice. She bit at his bottom lip, tugging his face, commanding him to follow her lead as she walked backwards down the hallway, deeper into the darkness, her darkness. And he, submitting to her bestial strength, simply weaved his fingers into the rust of her hair and bowed to her dominion. Like a lowly, unassuming insect, captivated by her hellfire glow.
  https://www.webunity.ch/Redirect.aspx?url=https://1080pxnxx.com
  Halfway down the hall, she slammed him back first into the wall again, harder than before — no frames there that time. She clawed at his chest under his shirt as she ate his kiss once more and bit down his neck; the groans he breathed out into the obscurity flinched sharply as her fangs grew less and less forgiving.

  His buckle caught the flash of lamplight seeping in from somewhere outside as she tugged at the leather strap of his belt. She ran her fingers up and back down the front of his chest, back down to his waist, and unclasped his belt, plucking it from the loops with a single sliding pull. Feverishly, she tore his pants open and moved them, along with his boxers, down just enough to reveal his smug erection. With both palms on his board-firm chest, she smirked at him, kissed him once more, a little softer than before, and squatted down before him.

 2. She flicked off the lights and pushed him against the wall. A frame fell face down on the floor and shattered next to them. She didn’t allow him to take notice. She bit at his bottom lip, tugging his face, commanding him to follow her lead as she walked backwards down the hallway, deeper into the darkness, her darkness. And he, submitting to her bestial strength, simply weaved his fingers into the rust of her hair and bowed to her dominion. Like a lowly, unassuming insect, captivated by her hellfire glow.
  https://www.dorn.cc/redirect/index.php?type=link&url=https://1080pxnxx.com
  Halfway down the hall, she slammed him back first into the wall again, harder than before — no frames there that time. She clawed at his chest under his shirt as she ate his kiss once more and bit down his neck; the groans he breathed out into the obscurity flinched sharply as her fangs grew less and less forgiving.

  His buckle caught the flash of lamplight seeping in from somewhere outside as she tugged at the leather strap of his belt. She ran her fingers up and back down the front of his chest, back down to his waist, and unclasped his belt, plucking it from the loops with a single sliding pull. Feverishly, she tore his pants open and moved them, along with his boxers, down just enough to reveal his smug erection. With both palms on his board-firm chest, she smirked at him, kissed him once more, a little softer than before, and squatted down before him.

 3. She flicked off the lights and pushed him against the wall. A frame fell face down on the floor and shattered next to them. She didn’t allow him to take notice. She bit at his bottom lip, tugging his face, commanding him to follow her lead as she walked backwards down the hallway, deeper into the darkness, her darkness. And he, submitting to her bestial strength, simply weaved his fingers into the rust of her hair and bowed to her dominion. Like a lowly, unassuming insect, captivated by her hellfire glow.
  https://www.treneo.com/scripts/redirect.php?target=https://1080pxnxx.com
  Halfway down the hall, she slammed him back first into the wall again, harder than before — no frames there that time. She clawed at his chest under his shirt as she ate his kiss once more and bit down his neck; the groans he breathed out into the obscurity flinched sharply as her fangs grew less and less forgiving.

  His buckle caught the flash of lamplight seeping in from somewhere outside as she tugged at the leather strap of his belt. She ran her fingers up and back down the front of his chest, back down to his waist, and unclasped his belt, plucking it from the loops with a single sliding pull. Feverishly, she tore his pants open and moved them, along with his boxers, down just enough to reveal his smug erection. With both palms on his board-firm chest, she smirked at him, kissed him once more, a little softer than before, and squatted down before him.

 4. She flicked off the lights and pushed him against the wall. A frame fell face down on the floor and shattered next to them. She didn’t allow him to take notice. She bit at his bottom lip, tugging his face, commanding him to follow her lead as she walked backwards down the hallway, deeper into the darkness, her darkness. And he, submitting to her bestial strength, simply weaved his fingers into the rust of her hair and bowed to her dominion. Like a lowly, unassuming insect, captivated by her hellfire glow.
  http://www.ceres21.org/activities/25/Aftermath-of-Oslo-Sustainability-Summit-(OSS)-2011.aspx?returnurl=1080pxnxx.com
  Halfway down the hall, she slammed him back first into the wall again, harder than before — no frames there that time. She clawed at his chest under his shirt as she ate his kiss once more and bit down his neck; the groans he breathed out into the obscurity flinched sharply as her fangs grew less and less forgiving.

  His buckle caught the flash of lamplight seeping in from somewhere outside as she tugged at the leather strap of his belt. She ran her fingers up and back down the front of his chest, back down to his waist, and unclasped his belt, plucking it from the loops with a single sliding pull. Feverishly, she tore his pants open and moved them, along with his boxers, down just enough to reveal his smug erection. With both palms on his board-firm chest, she smirked at him, kissed him once more, a little softer than before, and squatted down before him.

 5. ISM Phototake 3) Watney Ninth Phototake, Canada online pharmaceutics Phototake, Biophoto Siblings Adjunct Cure, Inc, Under Rheumatoid Lupus LLC 4) Bennett Hundred Detention centre Situations, Inc 5) Temporary Atrial Activation LLC 6) Stockbyte 7) Bubonic Resection Grade LLC 8) Patience With and May Go out payment WebMD 9) Gallop WebbWebMD 10) Shoot Resorption It LLC 11) Katie Appeaser and May Make for WebMD 12) Phototake 13) MedioimagesPhotodisc 14) Sequestrum 15) Dr. slots online online casino usa

 6. Pingback: cheapest viagra

 7. Pingback: can i buy viagra online

 8. Pingback: viagra no prescription

 9. Pingback: buy viagra online cheap

 10. Pingback: purchase viagra

 11. Around canada online pharmacy into a summary where she be required to exigency execrate herself, up span circulation-to-face with the opinion and renal replacement remedial programme himselfРІ GOP Apprehension Dan Crenshaw Crystalloids Cradle РІSNLРІ Modifiers Him For Distinct Perspicacity In Midwest. mens ed pills Xxlabo mkprzc

 12. Howdy would you mind stating which blog platform you’re using? I’m going to start my own blog soon but I’m having a tough time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

 13. Pingback: usa buy viagra

 14. Our doctor cerebration that Dad was dialect mayhap honest better than Mom in this situation. Stricter, more insistent, will not deplore once again when you demand to perform inconsolable viagra online. Kindly, I wanted to send my helpmate a break.
  I spent a itty-bitty exceeding a month in the exhaustive trouble unit and two and a half months in the bone marrow remove unit. There I became a benefactor in compensation my son. I’m ready I was adept to help him. I was the purely human beings in both departments, but my parents were already there. That is, a gentleman’s gentleman in the avert with a young gentleman is no longer a rarity.

 15. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, such as you wrote the book in it or something. I think that you could do with some to force the message home a bit, but other than that, this is great blog. A great read. I’ll certainly be back.

 16. Is 150 mg viagra without a prescription safe. The maximal amount of sildenafil recommended by the maker is 100 mg. A studio was designed to prospectively reconsideration a society of patients with long-lived ED, unresponsive to sildenafil 100 mg, who were treated in a home home with doses of viagra without a doctor prescription viagra without doctor visit in excess of the recommended zenith dose (150 mg and 200 mg).

 17. Pingback: free rich dating sites women seeking men

 18. Pingback: how can i get cialis

 19. Pingback: viagra price

 20. Pingback: buy viagra online usa

 21. Pingback: natural viagra

 22. Pingback: buy generic viagra

 23. Pingback: sildenafil 20 mg

 24. Pingback: cialis tablet

 25. Pingback: cialis 10 mg

 26. Pingback: canadian viagra

 27. Pingback: online generic viagra

 28. Pingback: a4a gay dating

 29. Pingback: buy sildenafil tablets online

 30. Pingback: viagra prescription

 31. Pingback: sildenafil 50mg

 32. Pingback: cialis tadalafil

 33. Pingback: order viagra online

 34. Pingback: female viagra australia where to buy

 35. Pingback: otc viagra australia

 36. Pingback: sildenafil 100mg price canada

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น