งานแสดงสินค้าของที่ระลึก ของเด่นประจำจังหวัด ที่มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของภาคใต้

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล จัดงานแสดงสินค้าของที่ระลึก ของเด่นประจำจังหวัด ที่มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของภาคใต้ พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดโครงการ “SOUTHERN SOUVERNIR CONTEST 2019” ของจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562  ที่ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิว ภูเก็ต (Limelight Avenue Phuket) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจการค้าของที่ระลึกระหว่างผู้ผลิตกับสถานประกอบการในแหล่งชุมชน ภายใต้ชื่องานประชาสัมพันธ์แสดงสินค้าของที่ระลึก ของเด่นประจำจังหวัด ที่มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของภาคใต้หรือ “SOUTHERN SOUVERNIR CONTEST 2019” ใน 11 จังหวัดตามพื้นที่เป้าหมายโดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดของจังหวัดภูเก็ต โดยมีนางศศิพิมล มงคล พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต, ส่วนราชการ และผู้ประกอบการ เข้าร่วม

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์แสดงสินค้าของที่ระลึก ของเด่นประจำจังหวัด หรือสินค้าของดีของจังหวัด ซึ่งผ่านการประกวดจากโครงการจัดประกวดสินค้าของที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของภาคใต้ หรือ“SOUTHERN SOUVERNIR CONTEST 2019” และเพื่อให้เกิดการเจรจาระหว่างผู้ผลิตสินค้าและการเชื่อมโยงเครือข่ายของทั้ง 11 จังหวัดเข้าด้วยกัน โดยมุ่งเน้นสินค้าของที่ระลึก ของฝาก สินค้าเด่นของจังหวัด จึงจัดให้มีการแสดงสินค้าทั้งที่ได้รับรางวัล และสินค้าที่ส่งเข้าร่วมการประกวด จำนวน 50 ร้านค้าซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 ณ จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดสุดท้าย ในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิว ภูเก็ต (Limelight Avenue Phuket)

โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด“SOUTHERN SOUVERNIR CONTEST 2019”ของจังหวัดภูเก็ต โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมเต้าส้อคุณแม่จู้ (ไส้หวาน) โดยนางสาวกัลยา ทองสมบูรณ์ / รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ของขวัญจากท้องทะเล โดยนางชมพูนุช บุญโสภาพ / รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Crispy Anchovy ปลาแอนโชวี่อบกรอบ โดยนางเกศวดี สุขแก้ว / และรางวัลชมอีก 2 รางวัล ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Garcinia Footspray(อ่านว่า การ์ซีเนียฟุ้ตสเปรย์) โดยนางณัฐจิรา ตันตราวงศ์ และ ผลิตภัณฑ์ ผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ลายหมักโคนทะเล โดย นายฤทธิพงษ์ ฤทธิ์ท้วม

Comments are closed.