จังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดงานรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดงานรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพ.ศ.2563 ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ 21พฤษภาคม 2563 เวลา 13:40 น. ณ ห้องประชุมสึนามิ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปีพ.ศ.2563 ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อรับมอบหมายภารกิจในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การประชุมในครั้งนี้ได้มีการหารือเตรียมความพร้อมในการจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปีพ.ศ.2563 ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยกิจกรรมจะเริ่มในเวลา 08:00 น.ส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนและภาคประชาชนในจังหวัดวางพวงมาลาจากนั้นเวลา 09:00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์/และเป็นประธานนำกล่าวถวายราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยผู้ร่วมกิจกรรม ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจสวมเครื่องแบบปกติขาวไม่สวมหมวก/ข้าราชการทหารตำรวจ สวมเครื่องแบบปกติขาวพร้อมกระบี่ถุงมือไม่สวมหมวก

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ขณะนี้อยู่ในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังนั้น จังหวัดภูเก็ตจึงกำหนดให้ส่วนราชการซึ่งเป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวง วางพวงมาลา และให้มีการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน จัดให้มีการเว้นระยะห่าง ของผู้เข้าร่วมพิธี อย่างน้อย 1 เมตร ซึ่งเป็นมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วย

Comments are closed.