จังหวัดภูเก็ตขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันโรคจากเชื้อไวรัสโควิด-19

จังหวัดภูเก็ตขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันโรคจากเชื้อไวรัสโควิด-19วางมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดทั้งบริเวณสนามบินภูเก็ตและบริเวณท่าเรือต่าง ๆ

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการด้านความมั่นคงจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2563 ว่า ขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจังหวัดภูเก็ตได้มีการวางมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดทั้งบริเวณสนามบินภูเก็ตและบริเวณท่าเรือต่าง ๆ ซึ่งมีเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่มาเทียบท่า ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบถึงวิธีการป้องกันและทำความสะอาดจุดต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในมาตรการป้องกันโรคของจังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ยังได้มีการติดตามในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลที่ผ่านโซเชียลมีเดียที่บิดเบือนข้อเท็จจริงหรือการเผยแพร่ภาพที่ไม่เหมาะสม ทางจังหวัดก็ได้มีการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการแจ้งความเพื่อการดำเนินคดีตามกฎหมาย

นายสุพจน์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังได้มีการสั่งการให้มีการดูแลในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวและให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงฤดูฝนขาดช่วง ตลอดจนให้ช่วยกันดูแลในเรื่องของไฟ เนื่องจากในช่วงนี้มีเชื้อไฟเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟไหม้ตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งหากประชาชนพบเห็นก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดับเพลิงต่อไป

One thought on “จังหวัดภูเก็ตขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันโรคจากเชื้อไวรัสโควิด-19

  1. Pingback: vagragenericaar.org