จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 16.30 น. ที่วัดท่าเรือ ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ว่าที่ ร.ต. วิกรม จากที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีพระภิกษุในจังหวัดภูเก็ตร่วมสวดพระพุทธมนต์และมีนายกองโทอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง หัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชน เข้าร่วม

ทั้งนี้ ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 27/2562 มติที่ 598/2562 กำหนดวันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 12 ครั้ง ในการนี้ จังหวัดภูเก็ตจึงกำหนดจัดพิธีฯ ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวจังหวัดภูเก็ตที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นหนึ่งในสามสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ

One thought on “จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

  1. Pingback: vagragenericaar.org