จังหวัดภูเก็ตฉีดวัคซีนโควิด 19 ล๊อตสอง จำนวน 50,000 โดส วันนี้เป็นวันที่สอง

จังหวัดภูเก็ตฉีดวัคซีนโควิด 19 ล๊อตสอง จำนวน 50,000 โดส วันนี้เป็นวันที่สองเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน

            วันที่ 2 เมษายน 2564  ที่โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 จุดให้บริการฉีดวัคซีนของจังหวัด ตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้ลงทะเบียนประสงค์ฉีดวัคซีนไว้ มารอรับวัคซีนกันอย่างคึกคัก โดยทุกคนต่างสวมหน้ากากอนามัย มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ตามมาตรการป้องกันโควิด 19

            สำหรับวันนี้ (2 เมษายน 2564) เป็นวันที่สองจังหวัดภูเก็ต นำวัคซีนล๊อต สอง 50,000 โดสที่รัฐบาลให้การสนับสนุน ทยอยฉีดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ที่เหลือ เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า กลุ่มผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง อสม. และอาสาสมัครกู้ภัย ที่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ภูเก็ตต้http://xn--72cg9b6dsa.com/ โดยมีนาย ปิยพงศ์ ชูวงศ์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเดินทางมาให้ กำลังใจ โดยคาดว่าตลอดทั้งวันของวันนี้ จุดโรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน จะสามารถฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ กว่า 3,000 คน แต่หากรวมกันทั้ง 5 จุดบริการที่ทางจังหวัดจัดไว้ คาดว่าจะสามารถฉีดวัคซีนให้คนภูเก็ตได้กว่าวันละ 7,000 คน นั่นหมายความว่าหากเป็นไปตามแผน ตั้งแต่วันที่ 1จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2564 ซึ่งทาง จังหวัดภูเก็ตก็ได้กระจายวัคซีนล๊อตสอง 50,000 โดส เสร็จสิ้นก่อนสงกรานต์ เพื่อจะได้มีเวลาในการบริหารจัดการวัคซีนล๊อตต่อไป เพราะหากจะฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ จังหวัดภูเก็ตต้องฉีควัคซีนให้ได้ถึง 70% หรือคิดเป็นประชากรราว 460,000 คน ซึ่งต้องใช้วัคซีนประมาณ 920,000 – 930,000 โดส ก่อนเปิดรับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ฉีดวัคซีนครบแล้วให้เดินทางเข้ามา นับว่าเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่ง แต่รัฐบาลก็พร้อมให้การสนับสนุนภูเก็ตในฐานะจังหวัดนำร่อง

            ขณะที่สนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ตทางคณะแพทย์ พยาบาลก็ได้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสนามบินภูเก็ตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับวัคซีนทุกคนก่อนการเปิดรับนักท่องเที่ยว

            นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ทางจังหวัดได้มีการซักซ้อมในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนซึ่งในล๊อตต่อไปก็จะมีจำนวนเพิ่มตามที่ทางจังหวัดร้องขอเพื่อให้คลอบคลุมประชาชนในทุกสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับนักท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องมีการฉีดให้ครบตามเป้าหมายที่วางไว้

Comments are closed.