จังหวัดภูเก็ตติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก

จังหวัดภูเก็ตติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2562 ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 29 กันยายนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าเตรียมการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 โดยมีนายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นายประเสิรฐ ฟักทองผล ประธานชมรมอ๊ามภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและตัวแทนอ๊ามต่าง ๆ เข้าร่วม

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับชมรมอ๊ามภูเก็ต องค์การาบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ตและหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของชาวจังหวัดภูเก็ตซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้องเรื่องการจัดกิจกรรมการจัดขบวนแห่และรถตกแต่งด้วยผักผลไม้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 รวมถึงการจัดสถานที่ปล่อยขบวนแห่และรถตกแต่งด้วยผักผลไม้จากสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (ลานมังกร) และการจัดสถานที่ในการประกอบพิธีส่งเก้ง (สวดมนต์) บริเวณเวทีกลางสะพานหิน ทั้งนี้เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวมีความพร้อมสูงสุดในการรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมประเพณีดังกล่าวต่อไป

จังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดการประชุมติดตามความคืบหน้าของการเตรียมการจัดงานที่ส่วนราชการและชมรมอ๊าม ภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

Comments are closed.