จังหวัดภูเก็ตบูรณาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกองทัพภาคที่ 4 เร่งให้การช่วยเหลือ

163667

163665

163671

163673

428470

จังหวัดภูเก็ตบูรณาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกองทัพภาคที่ 4 เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ ในช่วงหน้าแล้ง

เมื่อวันที่  24 เมษายน 2562 เวลา 16.20 น.นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเดินทางไปที่ศูนย์อำนวยการร่วมจิตอาสาแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้เทศบาลตำบลรัษฎา เพื่อวางแผนการบริหารจัดการและแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ตำบลรัษฎา โดยมี นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรี ตำบลรัษฎา และพันโทสุรศักดิ์ พึ่งแย้ม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25 รายงานสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชน

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและคณะได้เดินทางไปที่ซอยกิ่งแก้ว หมู่ 3เพื่อนำน้ำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

ด้านนางเยาวภา เคอนิกสมัน ชาวบ้านชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 7 หมู่ 3  กล่าวว่า ดีใจที่หน่วยงานภาครัฐนำน้ำมาช่วยเหลือเพราะตอนนี้เดือดร้อนมาก ชุมชนกิ่งแก้วมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากทุกบ้านล้วนขาดแคลนน้ำ

สำหรับปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ของชุมชนการเคหะรัษฎา ชุมชนกิ่งแก้วและชุมชนใกล้เคียง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตเกิดจาก พื้นที่ดังกล่าวเป็นช่วงปลายระบบส่งน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค ทำให้น้ำไหลอ่อนหรือหยุดไหลในบางช่วงบางวัน ทั้งนี้แนวทางการแก้ปัญหาจังหวัดได้ประชุมส่วนที่เกี่ยวข้องและขอความร่วมมือจากกองทัพภาคที่ 4 เข้าแก้ไขปัญหา ดังนี้ วันที่ 23 เม.ย.62 เวลา 17.00 น. ได้มีการจัดรถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชุมชนเคหะรัษฎา และซอยกิ่งแก้ว (รถบรรทุกน้ำขนาด 10,000 ลิตร จาก ปภ.เขต 18 ภูเก็ต จำนวน 4 คัน, รถจากการประปาส่วนภูมิภาค ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 9 คัน, รถจากเทศบาลตำบลรัษฎา ขนาด 7,000 ลิตร จำนวน 3 คัน) ซึ่งได้ทำการส่งน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว  และวันนี้ 24 เม.ย.62 ได้รับการสนับสนุนจากแม่ทัพภาคที่ 4 จัดส่งรถน้ำ จำนวน 9 คัน ได้มาถึงจังหวัดภูเก็ต เมื่อเวลา 09.00 น. และจังหวัดภูเก็ตได้วางแผนเตรียมความพร้อมในการแจกจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ขาดแคลน ให้ครอบคลุมและทั่วถึงต่อไป

สำหรับงบประมาณในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อปท.ในพื้นที่ มีงบประมาณเพียงพอ และจังหวัดได้มอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตลงไปดูแลให้ อปท.มีการดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยด้วยแล้ว

One thought on “จังหวัดภูเก็ตบูรณาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกองทัพภาคที่ 4 เร่งให้การช่วยเหลือ

  1. Pingback: viagra without doctor prescription