จังหวัดภูเก็ตประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2563

จังหวัดภูเก็ตประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2563 ขอความร่วมมือส่วนราชการร่วมกันขับเคลื่อนแก้ปัญหาภัยแล้ง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งมักจะเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำจึงขอให้ทุกส่วนราชการเตรียมรับมือเพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2563  เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 2/2563 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, ผู้แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต,ผู้แทนอัยการจังหวัดภูเก็ตและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

โอกาสนี้ที่ประชุมได้มีการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตประกอบด้วย นายปณต สังข์สมบูรณ์ พลังงานจังหวัดภูเก็ต, นางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดภูเก็ต, นายโสภณ ทองไสย  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต, นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และนางนภสร ค้าขาย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ต

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าว ขอความร่วมมือส่วนราชการร่วมกันขับเคลื่อนแก้ปัญหาภัยแล้ง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งมักจะเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำจึงขอให้ทุกส่วนราชการเตรียมรับมือเพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพและประเด็นที่ 2 คือขอความร่วมมือ ช่วยกันรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19 ซึ่งเกิดปัญหาทั้งในส่วนของข่าวลือข่าวลวง ที่สร้างความเสียหายและเกิดผลกระทบด้านการท่องเที่ยวแก่จังหวัดภูเก็ต ดังนั้นขอให้ทุกส่วนราชการช่วยกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความระมัดระวังในการแชร์ข้อมูลข่าวสาร
ในส่วนของการติดตามการแก้ปัญหาตามนโยบายรัฐบาล ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต โดยเดือนกุมภาพันธ์และดำเนินการให้คำปรึกษาจำนวน 21 เรื่องบริการข้อมูลข่าวสารจำนวน 30 เรื่องดำเนินการเรื่องยุติใหม่ 3 เรื่องและเรื่องยุติเก่า 21 เรื่อง ในเรื่องนี้นายภัคพงศ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าขอให้ส่วนราชการให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาแก่พี่น้องประชาชน

โอกาสนี้ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ตได้รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดภูเก็ตโดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูเก็ตจำนวน 9 ครั้ง สำหรับจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันมีจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรวม 34,608 คน

3 thoughts on “จังหวัดภูเก็ตประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2563

  1. Pingback: vagragenericaar.org

  2. Pingback: lowest price for viagra 50 mg

  3. Pingback: chloroquine canada