จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบ้านพักพิงสุนัขจร

59569554_338332900198729_2861576438325182464_n

59527031_338333060198713_4307150245613010944_o

59625509_338332953532057_324597088312623104_o

59956334_338332870198732_1293622558754603008_o

60038498_338333150198704_2481329845305344000_o

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562  เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายมนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ,นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต,นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม

การประชุมมีเรื่องที่สำคัญ ประกอบด้วย เรื่องเพื่อทราบ เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนบ้านพักพิงสุนัขจรจัดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557 การดำเนินงานบ้านสุนัขจรจัดในปีงบประมาณ 2561 ถึง 2562 การจัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตและประชากรสุนัข

ทั้งนี้ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนบ้านพักพิงสุนัขจรจัดนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 แห่ง มีมติอยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้ดำเนินการรับผิดชอบบริหารจัดการ บ้านพักพิงสุนัขจรจัดโดยให้ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตเป็นนายทะเบียนดูแล

อย่างไรก็ตามการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจะดำเนินการดูแลบ้านพักพิงสุนัขจรจัดได้นั้นจะต้องได้รับการถ่ายโอนบ้านพักพิงสุนัขจรจัดให้มาอยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ก่อน เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบราชการ จากนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 18 แห่ง จะสนับสนุนงบประมาณที่จะมาดำเนินการเพื่อบริหารจัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดดังกล่าว

จากนั้นที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานบ้านพักพิงสุนัขจรจัดในปีงบประมาณ 2561-2562 ซึ่งได้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้มีความเหมาะสมมีความสะอาดและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี,ดำเนินการขุดบ่อเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคและการดูแลสุนัขจรจัด, การติดตั้งระบบกระแสไฟฟ้า, จิตอาสาร่วมปลูกต้นไม้และทำความสะอาดพื้นที่บ้านพักพิงสุนัขจรจัดสวนป่าบางขนุน,

แนวทางการจัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตและประชากรสุนัขปัจจุบันมีคอกสุนัขจำนวน 13 คอก ,มีอาคารเก็บอาหาร,บ้านพักคนงาน,อาคารสำนักงาน,ห้องคลินิกรักษาสัตว์,โรงเก็บอุปกรณ์,บ่อขยะและบ่อทิ้งซาก รวมพื้นที่ทั้งหมด 3,500 ตารางเมตร มีผู้จัดการ 1 คนและคนงาน 4 คนทั้งนี้ปัจจุบันมีสุนัขจรจัดที่อยู่ในความดูแลจำนวน 900 ตัวซึ่งค่อนข้างจะแออัดเป็นงานที่หนักและคนงานดูแลได้ไม่ทั่วถึง (ทั้งนี้ข้อมูลคนงาน 1 คนมี ดูแลสุนัข 100 ตัวแต่ที่บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตคนงาน 1 คนดูแลสุนัข 200ตัวซึ่งอยู่ในสภาพที่แออัดและเป็นงานที่หนักมาก)

สำหรับค่าใช้จ่ายของบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตประกอบด้วย 1.ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานจำนวน 5 อัตรา2.ระบบสาธารณูปโภคค่าน้ำและค่าไฟ3.อาหารสัตว์ 4.เวชภัณฑ์วัคซีน 5.ผ่าตัด-ทำหมัน และ 6.อื่นๆ แนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อการดูแลสุนัขจรจัดนั้นจะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562

ก่อนปิดการประชุมนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตจะผลักดันเพื่อให้การขับเคลื่อนบ้านพักพิงสุนัขจรจัด ให้มีการขึ้นทะเบียนที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามต้องขอความร่วมมือประชาชนที่ มีความประสงค์ จะเลี้ยงสุนัข สามารถมาคัดเลือกสุนัขได้ที่บ้านพักพิงสุนัขจรจัดสวนป่าบางขนุน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

60014316_338333036865382_1679509375841992704_o

2 thoughts on “จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบ้านพักพิงสุนัขจร

  1. Pingback: vagragenericaar.org

  2. Pingback: albuterol inhaler