จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

60306960_338740276824658_4600855433756803072_n

59953543_338740266824659_5551288012249235456_n

59698685_338740263491326_1702879589979652096_n

59722492_338740456824640_5258567380933541888_n

59605212_338740543491298_8448621625271648256_n

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562 เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ตรวจเข้ม เฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายสุกร

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมศาลากลางชั้น 1 จังหวัดภูเก็ต โดย ปศุสัตว์จังหวัด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเจ้าของฟาร์ม ผู้เลี้ยงสุกรเข้าร่วม

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามที่องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศไทย (OIE) ได้รายงานการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและมีแนวโน้มการระบาดที่รุนแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคสูงเนื่องจากการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ในภูมิภาครวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากสุกรที่ไม่ผ่านการปรุงสุกเพื่อบริโภคจากนักท่องเที่ยวเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะนำโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเข้ามาในประเทศไทยและเป็นโรคที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรถึงแม้จะไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนก็ตาม ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและขับเคลื่อนแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย จังหวัดภูเก็ตจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานคณะทำงาน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตเป็นคณะทำงานและเลขานุการ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรกำหนดแนวทางมาตรการจัดทำแผนการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร รวมไปทั้งติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าวกรณีได้รับรายงานสงสัยหรือเกิดอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พร้อมที่จะดำเนินการได้ทันท่วงที

สำหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสและยังไม่มีวัคซีนหรือตัวยารักษาให้หายได้ การติดต่อของเชื้อโรคดังกล่าวจะติดต่อได้ระหว่างในกลุ่มสุกรด้วยกัน ไม่มีการแพร่ระบาดไปสู่คน

โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ขณะนี้ ครม. มีมติให้เป็นวาระแห่งชาติและเป็นเรื่องสำคัญ แม้จะไม่สามารถแพร่ไปสู่คนได้ แต่ไวรัสแพร่ระบาดในกลุ่มสุกรด้วยกันก็ตาม โดยจะมีผลด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว กลุ่มผู้ประกอบการ ทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ธุรกิจต่อเนื่อง ฟาร์มสุกร ผู้ส่งออก นำเข้า ความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณามาตรการการเตรียมพร้อมรับมือและแผนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยจังหวัดภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือระยะไม่พบการระบาดของโรคภายในจังหวัด ระยะที่มีการระบาดของโรคภายในจังหวัดและระยะกำจัดโรค อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบว่ามีการระบาดโรคดังกล่าวในจังหวัดภูเก็ตแต่อย่างใด

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เน้นย้ำให้ผู้เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชน ให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ปรับระบบการเลี้ยงสุกรให้มีคุณภาพ โดยจังหวัดภูเก็ตได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจังหวัดภูเก็ต มีการประชุมให้ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความเข้มข้นในการสุ่มตรวจสถานที่พักซากสัตว์ของเอกชนทุก 6 เดือน มีการสุ่มตรวจโดยด่านกักกันสัตว์ภูเก็ตร่วมกับศุลกากรท่าอากาศยานเข้มงวดผู้โดยสารที่เดินทางจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีความเสี่ยงเกิดโรคระบาด เพื่อป้องกันการลักลอบนำเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์เข้ามาในประเทศไทย อย่างไรก็ตามขอให้เกษตรกร เฝ้าระวังหากพบเห็นสุกรมี อาการซึมเศร้า มีไข้สูงและมีผื่นแดงขึ้นตามตัว อาจสงสัยว่า ติดเชื้อดังกล่าวขอให้แจ้งไปที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต เพื่อดำเนินการต่อไป

59658513_338740366824649_442543457265778688_n

2 thoughts on “จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

  1. Pingback: vagragenericaar.org

  2. Pingback: cialis online