จังหวัดภูเก็ตประชุมส่วนราชการ ตามโครงการ “เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร

60362534_341298103235542_6814111313279582208_o

60335268_341297943235558_3366564674215608320_o

60501255_341300233235329_4783394915386130432_o

60525838_341295606569125_1216943695870296064_n

60042173_341295846569101_5569417653321203712_o

จังหวัดภูเก็ตประชุมส่วนราชการ ตามโครงการ “เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 8/ 2562” พร้อมทำบุญตักบาตรพระใหม่ 84 รูปในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562  ที่ โรงแรมดารา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตได้จัดประชุมส่วนราชการประจําจังหวัดภูเก็ต “เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 8/ 2562” โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ตัวแทนภาคธุรกิจและภาคเอกชนเข้าร่วม โดยครั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมเป็นเจ้าภาพ

การประชุมส่วนราชการประจําจังหวัดภูเก็ต “เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร” จังหวัดภูเก็ตเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ส่วนราชการได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ข้อราชการ การประสานงานการทํางานร่วมกัน และปรึกษาหารือข้อราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงภาคธุรกิจ ภาคเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการร่วมกันในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต

โอกาสนี้ทางจังหวัดภูเก็ตได้อาราธนาพระภิกษุสงฆ์ จํานวน 84 รูป ที่บรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษก มารับบิณฑบาต ณ บริเวณหน้าโรงแรมดารา เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ร่วมงานและประชาชนทั่วไปได้ร่วมทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นการสร้างกุศลร่วมกันอีกด้วย

60683111_341296869902332_3656710618666237952_o

60083126_341296619902357_8750761257306423296_o

Comments are closed.