จังหวัดภูเก็ตประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

60339687_340926343272718_5097822581998747648_o

60482846_340926706606015_4388974603871977472_o

60246741_340926686606017_4223155614609571840_o

60127506_340926466606039_4174971914114039808_o

จังหวัดภูเก็ตประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่จะเสด็จไปทรงพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่จะเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงาโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 โดยเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระบรมราชูปถัมภ์พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต.วิชิต อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต

ในการนี้จังหวัดภูเก็ตจึงได้มีการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมอบภารกิจในการเตรียมรับเสด็จ ทั้งนี้เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและการถวายความปลอดภัยสูงสุด

60100334_340926619939357_1101506399566823424_o

Comments are closed.