จังหวัดภูเก็ตร่วมกับมูลนิธิพีชแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมฝึกร่วม อาสากู้ภัย ไทย-จีน

จังหวัดภูเก็ตร่วมกับมูลนิธิพีชแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมฝึกร่วม อาสากู้ภัย ไทย-จีน ยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยท่องเที่ยวทางทะเลสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวระดับโลก วันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง

เมื่อวันที่  14 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของมูลนิธิพีชแลนด์ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตช่วงเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2563 ร่วมกับผู้แทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต,ผู้แทนสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้แทนมูลนิธิพีชแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน,ผู้แทนทัพเรือภาคที่ 3 ,ตำรวจภูธร,ตำรวจท่องเที่ยว,ตำรวจน้ำ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของมูลนิธิพีชแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตช่วงเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2563 กำหนดจัดในวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ท่าเรืออ่าวฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(นายนิพนธ์ บุญญามณี) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งมีนักกู้ภัยจากมูลนิธิพีซแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 14 คน มาร่วมฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ร่วมกับทีมกู้ชีพกู้ภัยของประเทศไทย กิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนและทั่วโลก ยกระดับการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเรียกความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดภูเก็ตได้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ที่ประชุมกำหนดจัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนกู้ชีพกู้ภัยระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยในวันที่ 23 มกราคม 2563 โดยจะมีการจำลองเหตุการณ์การเกิด อุบัติเหตุทางทะเล เรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ระบบปั๊มน้ำเรือขัดข้องทำให้เรืออับปางบริเวณระหว่างเกาะราชากับเกาะเฮ จากนั้นทีมกู้ชีพกู้ภัย ทั้งทางน้ำและทางอากาศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ มาตรการรักษาความปลอดภัยและการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ถึงความร่วมมือระหว่างไทย-จีนในการดูแลด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนและนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วย

นอกจากนี้ในส่วนของนักกู้ภัยจากมูลนิธิพีชแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 14 คนเดินทางมาในประเทศไทยที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่ 20 มกราคมถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563 มีเป้าหมายเพื่อให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตให้คำนึงถึงความปลอดภัยกับตนเองและคนรอบข้างและพร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล จำนวน 6 จุด ของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่บริเวณ ท่าเรืออ่าวฉลอง, ท่าเรือวานิช,เกาะเฮ,หาดป่าตอง,หาดกะตะและหาดกะรนด้วย

Comments are closed.