จังหวัดภูเก็ตร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ส่งมอบรถเข็นบรรทุกน้ำจำนวน 20 คัน

จังหวัดภูเก็ตร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ส่งมอบรถเข็นบรรทุกน้ำจำนวน 20 คัน ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลรัษฎา เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดแคลนน้ำและไม่มียานพาหนะในการขนถ่ายน้ำ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  ที่วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต อำเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้รับมอบรถเข็นบรรทุกน้ำ จำนวน 20 คัน จากนายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เพื่อส่งมอบต่อให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำของพื้นที่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายโสภณ ทองไสย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต,นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลรัษา และคณะครู นักศึกษา เข้าร่วม

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดภูเก็ตอยู่ในสภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้บางพื้นที่แรงดันน้ำประปาอ่อนกว่าจุดอื่น ๆ ส่งผลให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ปลายท่อขาดแคลนน้ำ จังหวัดภูเก็ต จึงได้มีมาตรช่วยเหลือเร่งด่วนโดยกำหนดแผนการนำน้ำไปแจกจ่ายบริการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกองทัพภาคที่ 4 ประปาภูมิภาคสาขาภูเก็ต,ทางหลวงภูเก็ตและอีกหลายหน่วยงานบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายยังพื้นที่แจกน้ำกลางแต่เนื่องจากบางส่วนบางพื้นที่ที่น้องประชาชนอาศัยอยู่จะเป็นตรอก ซอก ซอย รถบรรทุกน้ำเข้าไม่ถึงไม่สามารถไปบริการถึงครัวเรือน ทางจังหวัดภูเก็ตจึงได้ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตประสานงานกับชมรมอาชีวะศึกษา สถาบันการศึกษาในพื้นที่รวมทั้งเครือข่ายของคนพันธ์อาร์ ของจังหวัดภูเก็ต ช่วยประดิษฐ์คิดค้น รถเข็นส่งน้ำเพื่อส่งมอบให้กับตัวแทนพี่น้องของตำบลรัษฎาไปใช้ในการนำภาชนะมารองรับน้ำเพื่อเข็นไปยังบ้านเรือนได้ถือว่าเป็นกิจกรรม Fix it center อย่างแท้จริง ทำให้ อาชีวะได้มีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาชุมชน ในส่วนการบริหารจัดการน้ำ

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ทางจังหวัดได้บริหารจัดการน้ำมาตั้งแต่เดือนกันยายนและเดือนตุลาคมเป็นต้นมาโดยขณะนี้ได้ทำการจัดหาแหล่งน้ำดิบเพิ่มเติม โดยเจรจากับภาคเอกชนที่มีขุมน้ำอยู่ เนื่องจากแต่เดิมมีการทำเหมืองปัจจุบันก็กลายเป็นแหล่งเก็บขุมน้ำ ขณะนี้ทางประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตดำเนินการซื้อน้ำจากภาคเอกชนเพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาอีกส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ทางจังหวัดภูเก็ตของบประมาณจากกรมชลประทานเพื่อทำประตูระบายน้ำที่โคกโตนด ในการที่จะกักน้ำไว้ ใช้ในฤดูแล้ง ดังนั้นคาดว่าในปี2564 ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูฝนทิ้งช่วง ก็คงจะเบาบางลงและในช่วงนี้ ขอให้พี่น้องประชาชน ใช้น้ำอย่างมีคุณค่าเพื่อให้มีน้ำใช้จนถึงฤดูฝนที่จะถึงนี้

One thought on “จังหวัดภูเก็ตร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ส่งมอบรถเข็นบรรทุกน้ำจำนวน 20 คัน

  1. Pingback: vagragenericaar.org