จังหวัดภูเก็ตเร่งตกแต่งสถานที่การจัดงานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

จังหวัดภูเก็ตเร่งตกแต่งสถานที่การจัดงานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรประจำปี 2563ที่บริเวณพี้นที่อนุสรณ์สถานถลางชนะศึกตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนได้ดำเนินการตกแต่งสถานที่เพื่อใช้ในการแสดง แสง สี เสียง งานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563 โดยได้มีการจัดสร้างฉากต่าง ๆ ที่ใช้ในการแสดงและตกแต่งสถานที่ในบริเวณดังกล่าวให้มีความสวยงาม
ทั้งนี้การจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 7-21 มีนาคม 2563 ณ วัดเทพวนาราม (ม่าหนิก) สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์, อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร,บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง และสถานที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรและวีรชนผู้กล้าเมืองถลางที่ปกป้องรักษาบ้านเมืองจากข้าศึกจนสามารถรักษาบ้านเมืองไว้ให้ลูกหลานจนถึงทุกวันนี้ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต โดยงานจะเริ่มในวันที่ 7 มีนาคม 2563 พิธีอุปสมบทหมู่ ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) วันที่ 7 – 21 มีนาคม 2563 พระภิกษุสงฆ์ศึกษาพระธรรมวินัยและฝึกปฏิบัติพัฒนาจิต ณ วัดเทพวนาราม(วัดม่าหนิก), วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. กวนกาละแม 9 กะทะ ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์

ขอเชิญประชาชนร่วมทำขนมพื้นเมืองและร่วมกันห่อกาละแม

ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์,

วันที่ 12 มีนาคม 2563 พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบวงสรวงปู่ย่าตายายบรรพชนผู้กล้าเมืองถลางโดยช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตรและช่วงเย็นเป็นพิธีบวงสรวง ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์,

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00น. พิธีอัญเชิญธงชาติ ธงถลางชนะศึก และธงมิตรภาพแห่งสันติสุข นำไปวางหน้าอนุสาวรีย์ฯ ,พิธีวางพวงมาลาและพิธีสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

วันที่ 13 – 15 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 -24.00 น. งานแสดงแสงสีเสียง ละครอิงประวัติศาสตร์และ การจัดลานศิลปวัฒนธรรมจำลองวิถีชีวิตเมืองถลาง การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม อื่นๆ,ตลาดน้ำย้อนยุค โดยจะมีการจำหน่ายอาหารพื้นเมืองอาหารอร่อยภูเก็ตและของดีประจำถิ่น (OTOP) ณ พื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง

ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-21 มีนาคม 2563 โดยการนุ่งโจงห่มสไบ หรือแต่งกายด้วยชุดไทยโบราณ เพื่อร่วมสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัด

Comments are closed.