จังหวัดภูเก็ต ซ้อมแผน เตรียมเปิดโรงพยาบาลสนาม ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต(หลังใหม่)

จังหวัดภูเก็ต ซ้อมแผน เตรียมเปิดโรงพยาบาลสนาม ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต(หลังใหม่) ซึ่งมีความเหมาะสม ในการดูแลผู้ป่วยCOVID-19 เพราะอากาศถ่ายเทได้ดี สามารถดูแลจัดการขยะและน้ำเสียได้ถูกสุขลักษณะ โดยจะเปิดเป็นทางการวันที่ 27 มี.ค. 63

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต แพทย์หญิงบุษยา สันติศานติ์ แพทย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามภูเก็ต ได้ร่วมชี้แจงความพร้อมในการเปิดให้บริการโรงพยาบาลสนามภูเก็ตเพื่อรองรับการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ของจังหวัดภูเก็ต

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากการคำนวณสถิติตัวเลขแนวโน้มของผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์โดยนักระบาดวิทยา พบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ของจังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมีปัจจัยของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากและมีเส้นทางการเข้าสู่พื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งทางบกคือด่านท่าฉัตรไชย,ทางอากาศคือสนามบินภูเก็ตและทางน้ำคือท่าเทียบเรือต่างๆ จากปัจจัยดังกล่าวเพื่อเตรียมรับสถานการณ์จังหวัดภูเก็ตจึงร่วมกับภาครัฐเอกชนและโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัด ทำโรงพยาบาลสนามภูเก็ต ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต(หลังใหม่) เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชนผู้ติดเชื้อโควิด19 ทั้งนี้โรงพยาบาลของรัฐในพื้นที่จังหวัดจะเปิดพื้นที่สำหรับผู้ป่วยCOVID-19ที่มีอาการรุนแรง สำหรับโรงพยาบาลสนามภูเก็ตจะเป็นสถานที่รองรับผู้ติดเชื้อCOVID-19 ที่มีอาการไม่มากหรือไม่มีอาการและเป็นผู้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยขณะนี้การเตรียมโรงพยาบาลสนามภูเก็ตมีความพร้อมโดยได้รับความสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนมาช่วยในการดำเนินการเป็นอย่างดี และขอยืนยันว่า ขอให้พวกเรายืนหยัดและก้าวไปด้วยกัน และบุคลากรพร้อมแล้วที่จะบริการพี่น้องประชาชน

แพทย์หญิงบุษยา สันติศานติ์ แพทย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวว่า โรงพยาบาลสนามเป็นความร่วมมือของจังหวัดภูเก็ตโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมกับภาคประชาชน และโรงพยาบาลทั้งหมด เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ. ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ โดยกำหนดจัดทำเป็นโรงพยาบาลสนามจำนวน 110 เตียง บนพื้นที่ 2 ชั้น ชั้นล่างจำนวน 40 เตียง และชั้นบน 70 เตียง โดยแบ่งพื้นที่ชายหญิงแยกออกจากกัน และแบ่งพื้นที่การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเบา และพื้นที่ผู้ป่วย 7 วันหลังก่อนที่จะอนุญาตให้กลับบ้าน

สำหรับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆได้รับการสนับสนุนจาก ภาคเอกชน และรัฐบาลที่สนับสนุน แนวทางการดูแลผู้ป่วย จะดำเนินการดูแลผู้ป่วยที่มีผลการทดสอบ เป็นบวก และมีอาการเล็กน้อย หรือไม่มีอาการ แต่มีผลการทดสอบ ติดเชื้อโควิด 19 โดยผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้และผู้ป่วยจะถูกส่งมาจากโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ตและถูกส่งมาจากโรงแรมที่เป็นสถานที่พักของผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังต้องสงสัย เพื่อมารับการดูแลและรักษาต่อ ณ โรงพยาบาลสนาม จนกระทั่งผลตรวจเป็นลบจึงจะอนุญาตให้กลับบ้านได้ และจะต้องเฝ้าระวังที่บ้านต่ออีก 14 วัน

สำหรับบุคลากร ที่ประจำ ณ โรงพยาบาลสนามจะประกอบด้วยแพทย์และพยาบาลประจำ 24 ชั่วโมง โดยมีการใช้ระบบ Video Call หุ่นยนต์ในการดูแล พร้อมวีดีโอ เพื่อมอนิเตอร์ ผู้เข้ารับการรักษาตลอด 24 ชั่วโมง เป็นการ Monitor ผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดกันทั้งนี้ผู้ป่วยที่ต้องการจะพูดคุย จะมีจุดวีดีโอคอล ในอัตรา 9 เตียงต่อ 1 จุด โดยในกรณีที่ผู้ป่วยเกิดมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือ ทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลจะลงไปดูแล ที่เตียง พร้อมทั้งมีการจัดทำระบบฉุกเฉินและระบบส่งต่อผู้ป่วย ตามมาตรฐานทางการแพทย์

ทั้งนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงศาลากลางหลังใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 โดยภาคเอกชน ร่วมปรับปรุง สนับสนุนเตียงที่นอนผ้าปูที่นอน อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของผู้ป่วยทั้งหมด และมีทีมของโรงพยาบาล ดูแล เรื่องการจัดการของผู้ป่วย การกำหนดแนวทางการป้องกันการติดเชื้อ มีทีมอาชีวอนามัย ดูแลเรื่องการบำบัดขยะ และการบำบัดน้ำเสีย ที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด พร้อมทั้งมีจิตอาสาเข้าไปช่วย ทำความสะอาด พื้นที่ ณ. โรงพยาบาลสนาม โดยโรงพยาบาลสนามจะเริ่มเปิดทดลองระบบในวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563 และช่วงบ่ายจะมีการซ้อมแผน การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต โดยกำหนดจะเปิดใช้โรงพยาบาลสนามในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

แพทย์หญิงบุษยา สันติศานติ์ แพทย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า พยาบาลและแพทย์จะดูแล อยู่ในห้องที่ปิดปลอดเชื้อ ชั้นที่ 1 จะแบ่งคนไข้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนผู้ป่วยชายและส่วนผู้ป่วยหญิง โดยโซนคนไข้เรียกว่าโซนติดเชื้อ ดังนั้นเมื่อจะเข้าไปดูแลทำการรักษาส่งอาหาร การทำความสะอาดบุคลากรทุกคนที่เข้าไปจะต้องสวมใส่ชุดป้องกันเชื้อ สวมหน้ากาก N 95 ใส่ถุงมือเพื่อป้องกันเชื้อ และภายหลังจากดูแลผู้ป่วยแล้ว เข้าสู่ห้อง ที่จัดไว้สำหรับการถอดชุด เพื่อป้องกันไม่ให้บุคลากรติดเชื้อ มีการสวมชุดอย่างถูกต้อง

ในส่วนของห้องปลอดเชื้อจะมี TV Monitor สำหรับดูอาการ ของผู้ป่วยทั้งหมด ในส่วนของขยะทั้งหมด ที่ออกจากหอผู้ป่วย จะถือว่าเป็นขยะติดเชื้อ จึงจะมีการทำการแยกขยะไปกำจัด โดยใส่ถุงสีแดง บริเวณตัวตึกทั้งหมดจะไม่อนุญาต บุคคลภายนอกหรือญาติของผู้ป่วยเข้าไปเยี่ยม เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดเชื้อ กระบวนการการรักษาพยาบาล

กระบวนการที่ 1 คือการ Monitor ผ่านระบบทีวีวงจรปิด การสื่อสารแบบ Two Way ผ่านไมโครโฟน โดยผู้ป่วยสามารถสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์ได้

กระบวนการที่ 2 ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ หรือต้องการการพยาบาล จะมีห้อง ที่ใช้สำหรับการพยาบาลดูแลรักษา ฉุกเฉิน สามารถใส่เครื่องช่วยหายใจ เพื่อการดูแลพยาบาลเบื้องต้น จากนั้นจะทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ด้วยเตียงขึ้นรถพยาบาลไปทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

นอกจากนี้ภายในโรงพยาบาลสนามจะ จัดตั้งเต็นท์บริเวณด้านนอก เพื่อตรวจผู้ติดเชื้อโควิด มีระบบเช็คเอกซเรย์สำหรับ ตรวจอาการผู้ป่วย ที่เริ่มมีอาการ เหนื่อยหอบ ปัจจัยที่เลือก ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตจัดทำเป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อต้องการให้ผู้ป่วยอยู่ในระบบ ที่โล่งแจ้ง อากาศถ่ายเทได้ดี โดยที่ผ่านมาได้ดูสถานที่หลายที่ เช่นที่สนามกีฬา ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต และตัดสินใจเลือกศาลากลางเนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีความพร้อม และห่างไกลจากชุมชน สามารถดูแลจัดการขยะและน้ำเสีย ได้ถูกสุขลักษณะ และมีจุดเด่นคืออากาศถ่ายเทได้ดี และมีห้องที่สามารถปรับปรุงเพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่บุคลากรได้

4 thoughts on “จังหวัดภูเก็ต ซ้อมแผน เตรียมเปิดโรงพยาบาลสนาม ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต(หลังใหม่)

  1. Pingback: viagra without a doctor prescription

  2. Pingback: chloroquine phosphate

  3. Pingback: best cialis site

  4. Pingback: cipro sale