จังหวัดภูเก็ต ประกอบพิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรกรรม

จังหวัดภูเก็ต ประกอบพิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563..

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563  เวลา 09.09 น. ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร โดยมี คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ, มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร, เหล่าเครือญาติตระกูล ณ ถลาง ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประกอบพิธีดังกล่าว

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม วางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร พร้อมกล่าวคำประกาศสดุดีวีรสตรีเมืองถลาง จากนั้นร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที และร่วมร้องเพลงยอดนารีศรีถลาง เพื่อเป็นการเทิดทูนเชิดชูเกียรติประวัติ และสดุดีวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชนเมืองถลางที่ต่อสู้กับกองทัพข้าศึก เมื่อปี พ.ศ. 2328 โดยมีท่านผู้หญิงจันทร์กับคุณหญิงมุก หรือท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร เป็นผู้นำทัพ จนในวันที่ 13 มีนาคม 2328 สามารถเอาชนะทัพทหารพม่าได้ในที่สุด จากนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงทราบถึงวีรกรรม ของท่านผู้หญิงจัน และคุณหญิงมุก ตลอดจนความกล้าหาญ และความเสียสละของชาวถลาง ที่ได้ร่วมกันป้องกันเมืองให้รอดพ้นจากการโจมตีของพม่าจึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งท่านผู้หญิงจัน และคุณหญิงมุกน้องสาว เป็นท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร พร้อมทั้ง พระราชทานเครื่องยศแก่วีรสตรีทั้งสอง ตามสมควรแก่ความชอบ ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 นายอ้วน สุระกุล อดีตผู้ว่าฯ ได้ร่วมกับประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตก่อสร้างอนุสาวรีย์ไว้ที่บริเวณสี่แยกท่าเรือ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง เพื่อให้ประชาชนได้ระลึกถึงพระปรีชาสามารถวีรกรรมอันกล้าหาญที่มีต่อชาวจังหวัดภูเก็ต

2 thoughts on “จังหวัดภูเก็ต ประกอบพิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรกรรม

  1. Pingback: vagragenericaar.org

  2. Pingback: viagara for sale