จังหวัดภูเก็ต ประชุมเตรียมจัดงานวัฒนธรรม ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

จังหวัดภูเก็ต ประชุมเตรียมจัดงานวัฒนธรรม ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-21 มีนาคม 2563 เพื่อสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และวีรชนผู้กล้าเมืองถลาง ให้เป็นที่ประจักษ์ และเพิ่มศักยภาพด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของภูเก็ต

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจําปี 2563 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-21 มีนาคม 2563 ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) , สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ , อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร , บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง และสถานที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และวีรชนผู้กล้าเมืองถลาง ให้เป็นที่ประจักษ์ และเพิ่มศักยภาพด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของภูเก็ต

การจัดงานฯจะมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การจัดพิธีอุปสมบทหมู่ อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง เริ่มวันเสาร์แรกของเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 7-21 มีนาคม 2563 ณ วัดเทพวนาราม (ม่าหนิก) โดยมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร , การจัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบวงสรวงปู่ย่า ตายาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ โดยมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี , การจัดพิธีวางพวงมาลา และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร (สี่แยกท่าเรือ) โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลศรีสุนทร , การจัดแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง ประกอบ แสง สี เสียงและการจัดลานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในระหว่างวัน ที่ 13-15 มีนาคม 2563 ณ บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง

Comments are closed.