จัดงานฉลองครบรอบ 73 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

สมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดภูเก็ตจัดงานฉลองครบรอบ 73 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน และครบรอบปีที่ 34

วันที่17 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมโรงแรมประมุกโก้ รีสอร์ท ภูเก็ต ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองครบรอบ 73 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน และครบรอบปีที่ 34 ของสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดภูเก็ต โดยมี ดร.ธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย ประธานสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดภูเก็ต วาระปี 2565-2566 เป็นประธานจัดงาน และมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ประธานกรรมการโรงแรมในเครือกะตะกรุ๊ป ตัวแทนคณะกรรมการ 9 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมไหหลำ สมาคมกวางตุ้ง สมาคมฮากก๋า สมาคมฮกจิ๋ว สมาคมแต้จิ๋ว สมาคมฮกเกี้ยน สมาคมพ่อค้า สมาคมหัวเฉียว และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว ตลอดจนชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

 ดร.ธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย ประธานสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการจัดงานดังกล่าวว่า ปกติวันที่ 1 ต.ค.ของทุกปีจะเป็นวันชาติจีน แต่เนื่องด้วยตรงกับช่วงประเพณีถือศีลกินผักของภูเก็ตจึงได้จัดงานขึ้นในวันนี้ (17 ก.ย.65) แทน และเนื่องด้วยวันครบรอบฉลอง 34 ปีของสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีน จ.ภูเก็ต โดยประธานก่อตั้งคือ นายอ๋องเต็กเส็ง ถาวรว่องวงศ์ (บิดาของตนเอง) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้ลูกหลานชาวไทยสายจีนของภูเก็ต ได้น้อมรำลึกถึงแผ่นดินจีน แผ่นดินเกิดของบรรพบุรุษ เมื่อประมาณเกือบ 200 ปี ได้นั่งเรือสำเภา อพยพมาอาศัยบนแผ่นดินไทยของพระเจ้าอยู่หัว และเกาะภูเก็ตที่อุดมสมบูรณ์ จนเกิดลูกหลาน ได้ทำการเพาะ ปลูก เหมืองแร่ ทำมาค้าขาย ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเกาะภูเก็ต ให้เจริญรุ่งเรืองสงบสุข มาถึงปัจจุบันนี้

“บรรพบุรุษชาวจีนได้เพียรอบรมสั่งสอนให้สำนึกรู้จักกตัญญูกตเวทีตอบแทนบุญคุณประเทศจีน สมัยที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ที่มณฑลเสฉวน และคนภูเก็ตได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 1.6 ล้านไปช่วยเหลือ โดยผ่านทางท่านกงสุลและทูตจีนเพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องชาวจีน และ ครั้งที่เราประสพภัยสึนามิ ทางรัฐบาลจีนก็ได้จัดส่งเงินและสิ่งของมาช่วยเหลือพี่น้องชาวภูเก็ตพังงา กระบี่ โดยทุกปีเราจะร่วมกันจัดงานนี้ เพื่อรวมพลังความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกันได้ทุกเชื้อชาติ ศาสนา มีความสงบสุขเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

Comments are closed.