จัดตลาดนัดพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัยโควิดพร้อมจำหน่ายสินค้าดีราคายุติธรรม ให้แก่ประชาชน

พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต บูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคเอกชน กำหนดจัดตลาดนัดพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัยโควิดพร้อมจำหน่ายสินค้าดีราคายุติธรรม ให้แก่ประชาชน กำหนดจัดครั้งที่ 2 ระหว่าง 13-17 กรกฎาคมนี้ ณ ลานหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต

นางศศิวิมล มงคล พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต บูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคเอกชน กำหนดจัดตลาดนัดพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัยโควิดพร้อมจำหน่ายสินค้าดีราคายุติธรรม ให้แก่ประชาชน ครั้งที่ 2 ในระหว่าง 13-17 กรกฎาคมนี้ ณ ลานหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้จะมีสินค้าเข้าร่วม 50 บูทกว่า 100 รายการ ไม่ว่าจะเป็น ข้าวสาร ไข่ไก่ เนื้อสัตว์ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย และพืชผักผลไม้สินค้าเกษตรในท้องถิ่น อาทิ กุ้งขาว,สะตอ,ปลาเค็มราไวย์,ทุเรียนกมลา,แตงโมไม้ขาว,ปลาช่อนทะเล,สับปะรดภูเก็ต และอื่น ๆ อีกมากมาย

สำหรับแนวทางการจัดงานตลาดนัดพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัยโควิดจะดำเนินการตามมาตรฐาน sop เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าและพี่น้องประชาชนปลอดภัยจากเชื้อโควิด- 19 โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงานและผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน sop อย่างเคร่งครัด ดังนี้

-ทำความสะอาดพื้นอุปกรณ์ในการใช้บริการ พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆทั้งก่อนและหลังการให้บริการและกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

-ผู้ประกอบการพนักงานและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

-กำหนดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

-กำหนดให้เว้นระยะห่างของแผงหรือระยะนั่งหรือยืนและระยะห่างในการรับสินค้า และชำระเงินห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

-ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด หรือลดเวลาในการให้บริการให้สั้นลงโดยหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกัน

-ให้มีการควบคุมการเข้าออกและมีมาตรการคัดกรองอุณหภูมิสำหรับการพนักงานบริการและผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ทุกครั้ง

Comments are closed.