จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนสำเร็จการศึกษาปฐมวัย

IMG_0466

IMG_0461

IMG_0515

IMG_0593

IMG_0596

.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนสำเร็จการศึกษาปฐมวัย ในกิจกรรมมุ่งมั่น สู่ฝัน ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ในกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพทักษะการใช้ชีวิต (กิจกรรมมุ่งมั่น สู่ฝัน) ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต โดยมี นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นางพิมลรัตน์ ธีฆะพร รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต รวมถึง คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมบ้านชื่น โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต

ในการนี้ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จัดกิจกรรมนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนในระดับการศึกษาปฐมวัย เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง ซึ่งจะส่งผลต่ออุปนิสัยในอนาคตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความอดทน ความมุ่งมั่น ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สร้างความรักและผูกพันกับสถาบัน เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครอง กระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นต่อไปในอนาคต โดยมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัยเข้ารับวุฒิบัตรในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 99 คน สำหรับงบประมาณในการดำเนินงาน ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นเงิน 50,000 บาท

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “วันนี้ถือเป็นวันสำคัญที่สุดในชีวิตของนักเรียน ขอให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ดูแลเอาใจใส่คุณพ่อคุณแม่ให้ดี และเช่นเดียวกันขอให้คุณพ่อคุณแม่มีเวลาดเอาใจใส่ดูแลลูกให้มากที่สุด ถ้าอยากให้เด็กๆ ดูแลพ่อแม่ในอนาคต พ่อแม่ในปัจจุบันต้องทำตัวอย่างให้เด็กๆ ดู ต้องพาบุตรหลานไปเยี่ยมปู่ย่าตายาย แล้วภาพแห่งความรักความอบอุ่นในครอบครัวก็จะเกิดขึ้น ขอฝากผู้ปกครอง และคุณครูว่า ทำตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียน ซึ่งจะดีกว่าคำสอนมากมาย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ภาพแห่งความประทับใจในวันนี้ได้ติดตาตรึงใจให้กับผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ที่ตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด เพื่อพ่อแม่ผู้ปกครอง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อนักเรียนของเรา ขอให้ทุกท่านสร้างบรรยากาศแห่งความรัก ความสามัคคี สร้างบรรยากาศแห่งความสุข ด้วยการกล่าววาจาที่ดีต่อกันเสมอ” นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าว

52 thoughts on “จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนสำเร็จการศึกษาปฐมวัย

  1. Pingback: viagra

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น