ชาวเลราไวย์ยื่นเรื่องขอถอนข้อเรียกร้องและขอถอนการคัดค้าน

ชาวเลราไวย์ยื่นเรื่องขอถอนข้อเรียกร้องและขอถอนการคัดค้านการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการบริษัทเอกชน

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562  ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต กลุ่มตัวแทนชาวเลราไวย์ ได้ยื่นหนังสือถึงว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต เรื่องขอถอนข้อเรียกร้องและขอถอนการคัดค้านการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของบริษัทเอกชนที่จะทำโครงการก่อสร้างโรงแรม

นายนิรันดร์ กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนชุมชนชาวเลราไวย์ ได้ร่วมส่งหนังสือการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 โดยมีประเด็นประกอบด้วย

1) ขอให้เร่งรัดจัดพื้นที่รองรับชุมชนสระต้นโพธิ์ ตามมติจังหวัดภูเก็ต ได้พิจารณาและอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรณีการขอเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนคลองบางชีเหล้า-คลองท่าจีน)

2) ผู้อยู่อาศัยในที่ดินหลังเวทีกลางสะพานหิน ถูกเทศบาลนครภูเก็ต ฟ้องขับไล่และปัจจุบันอยู่ระหว่างการบังคับคดีจำนวน 2 หลัง

3) ชุมชนมะลิแก้ว ขอให้ตรวจสอบที่สาธารณะซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าชุมชนเนื่องจากถูกเอกชนอ้างสิทธิและต้องการรังวัดที่ดินเพื่อกันพื้นที่

4) ขอทราบผลการประชุมแก้ไขปัญหาชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลน (ศทช.จังหวัดภูเก็ต) เพื่อจะได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ต่อไป

5) ชุมชนชาวเลราไวย์ขอให้แก้ไขปัญหาชายหาดสาธารณะ การถมคลองหลาโอนและกรณีข้อพิพาทระหว่างบริษัทบารอนเวิลด์เทรดจำกัดกับชาวเลราไวย์

  6) ชุมชนธนิตธุรกิจรวมสินขอทราบผลความคืบหน้าทางคดี กรณีสมาชิกภายในชุมชนฯ ถูกแจ้งความดำเนินคดีในความผิดฐานบุกรุกที่ดินของรัฐ

ทั้งนี้ทางนายอำเภอเมืองภูเก็ตได้รับหนังสือดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

Comments are closed.