ตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ

จังหวัดภูเก็ต ตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ของอำเภอถลาง

วันที่ 15 มกราคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย หมู่7 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต ประธานการตรวจประเมินผลงานการคัดเลือกโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมคณะกรรมการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน โดยมี นายเจริญ สลับศรี ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย หมู่7 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วม

นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การเดินทางมาในวันนี้เพื่อเป็นการตรวจคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอถลางที่มีการคัดเลือกให้ศูนย์ดังกล่าวเข้ารับการคัดเลือกตามการโครงการจังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการปกครองกำหนดให้อำเภอ 838 แห่งทั่วประเทศไทยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับอำเภอเพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนนำแนวคิดและหลักปฏิบัติไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้การขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมมากขึ้นเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้ทางคณะกรรมการได้มีการเดินทางไปประเมินทั้ง3อำเภอแล้วหลังจากนั้นจะได้มีการลงคะแนนเพื่อตัดสินว่าศูนย์การเรียนรู้ของอำเภอไหนจะได้รางวัลชนะเลิศต่อไป

21 thoughts on “ตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ

 1. Pingback: Google

 2. Pingback: 345

 3. Pingback: BERRY BLAST DANK VAPES

 4. Pingback: 우리카지노

 5. Pingback: 퍼스트카지노

 6. Pingback: Buy marijuana online

 7. Pingback: check out canada immigration news

 8. Pingback: best cbd oil

 9. Pingback: cbd oil

 10. Pingback: cbd for dogs

 11. Pingback: best cbd for dogs

 12. Pingback: workouts to get better at sex

 13. Pingback: Sphynx Cats for Sale

 14. Pingback: singapore postal codes

 15. Pingback: red maeng da kratom

 16. Pingback: dependent visa hong kong

 17. Pingback: buy instagram followers

 18. Pingback: cbd for sale

 19. Pingback: virtual visa and MasterCard buy with cryptocurrency

 20. Pingback: rechargeable vibrator

 21. Pingback: 4-AcO DMT For Sale