ตรวจสอบข้อมูลเพื่อต่อสู้กับสงครามข้อมูลข่าวลวงในโลกออนไลน์ ที่สร้างความหวั่นไหวตื่นตระหนกแก่ประชาชน

เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตขับเคลื่อนต้านข่าวลวง :ขอให้ข้าราชการต้องรู้เท่าทันเชื้อ Covid-19 และช่วยกันตรวจสอบข้อมูลเพื่อต่อสู้กับสงครามข้อมูลข่าวลวงในโลกออนไลน์ ที่สร้างความหวั่นไหวตื่นตระหนกแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกิจกรรมเสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจรครั้งที่ 6/2563 ณ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดภูเก็ต โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพ

โดยได้มีการแนะนำบทบาทภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้รับทราบข้อมูลบทบาทภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการประสานงานการทำงานระหว่างกันให้เป็นไปอย่างราบรื่น จากนั้นได้มีการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตประกอบด้วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 21 และปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เชื้อ Covid-19 มีการแพร่ระบาดในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่เป็นเมืองท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว มีเที่ยวบินตรงจากอู่ฮั่น มาจังหวัดภูเก็ตวันละ 1 เที่ยว เมื่อได้รับทราบข่าว จังหวัดภูเก็ตจึงร่วมกับสำนักงานควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราชดำเนินการปฏิบัติการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 โดยบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ปฏิบัติการคัดกรอง กลุ่มเสี่ยงตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2563 พร้อมทั้งได้มีการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย โดยการทำงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจะไม่ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การทำงานออกไปอย่างกว้างขวาง จึงทำให้กลุ่มบุคคลบางกลุ่มมีการแชร์ข่าวที่เป็นการบ่อนทำลายประเทศชาติและจังหวัดภูเก็ต ดังนั้นขอฝากถึงพี่น้องข้าราชการทุกภาคส่วนได้ช่วยกันตรวจสอบข้อมูลและต่อสู้กับสงครามข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ พบว่าในปัจจุบันข้อมูลที่เผยแพร่เป็นข่าวเท็จมากกว่าข่าวจริงซึ่งสร้างความหวั่นไหวตื่นตระหนกของประชาชน และขอให้ข้าราชการช่วยกัน ประเด็นสำคัญคือจะต้องรู้เท่าทันโรค เพราะเชื้อ Covid-19 ไม่ได้ติดกันง่าย ๆ กับละอองอากาศ แต่การติดต่อของโรคจะต้องเกิดจากการสัมผัสสารคัดหลั่งน้ำมูกน้ำลาย ดังนั้นสามารถป้องกันได้โดยควรหมั่นล้างมือ กินร้อน ช้อนกลาง และเป็นแบบอย่างให้แก่พี่น้องประชาชน และช่วยกันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อ Covid-19
โดยขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ให้ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ ในรายที่มีอาการรุนแรง จะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิต เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยอำนาจหน้าที่สาระสำคัญของพ.ร.บ.ฉบับนี้ ขอให้ข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในการควบคุมเชื้อ Covid-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 ของจังหวัดภูเก็ตมีผลการดำเนินงานที่น่าพึงพอใจจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการพบผู้ติดเชื้อ Covid-19 แต่อย่างใด

One thought on “ตรวจสอบข้อมูลเพื่อต่อสู้กับสงครามข้อมูลข่าวลวงในโลกออนไลน์ ที่สร้างความหวั่นไหวตื่นตระหนกแก่ประชาชน

  1. Pingback: vagragenericaar.org