ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้

11831774_1617765525107703_733525910327812445_n

11694116_1617765445107711_5367433469234142003_n

11813441_1617765468441042_8705358424185826006_n

11816986_1617765521774370_2638402190620393302_n

งาน “ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้” ครั้งที่ 7 เริ่มแล้วระหว่างวันที่ 30 ก.ค.-1 ส.ค.2558
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 บริเวณตลาดศาลเจ้ากะทู้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้” ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 30 ก.ค.-1 ส.ค.2558 โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ ฝ่ายบริหาร และคณะนางเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง นายสายันต์ ชนะชัยวงศ์ นายอำเภอเมืองกะทู้ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนเครือข่ายทางวัฒนธรรมภูเก็ตประชาชนภูเก็ต และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก
สำหรับการจัดการงาน “ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลเมืองกะทู้ จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์สืบสานศิลปะ และวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชาชนในท้องถิ่นอีกทั้งเพื่อเปิดเวทีภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมให้เผยแพร่และเกิดการสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายเพื่อสร้างฐานรายได้ใหม่ให้แก่ประเทศ ฯลฯ
กิจกรรมภายในงาน มีขบวนแห่ทางวัฒนธรรมรวมถึงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการย้อนยุค นิทรรศการไหว้พระอิ่มบุญ นิทรรศการย้อนยุค การละเล่นพื้นบ้านและอีกหลากหลายกิจกรรมทางวัฒนธรรม ที่นำมาจัดแสดงและเผยแพร่ภายในงานเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยว มาเที่ยวเมืองกะทู้ มากขึ้นส่งผลให้ชุมชนมีรายได้ และพัฒนาเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ตามวิสัยทัศน์”กะทู้เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน”
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่าสำหรับจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองประวัติศาสตร์ และมีความเจริญทางเศรษฐกิจมีวิถีชีวิตที่ผสมผสานหลากหลายเชื้อชาติ จนเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดมีความเจริญทั้งศิลปกรรม สถาปัตยกรรมวัฒนธรรมประเพณีและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของภาคใต้ อย่างไรก็ตามหวังว่าจังหวัดภูเก็ตจะใช้มิติทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และยังเป็นการอนุรักษ์สืบทอดและพัฒนาผลิตผลทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชนให้ยั่งยืนอีกด้วย
ด้านนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงาน “ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้” มีแนวคิดที่ต้องการให้เกิดการอนุรักษ์และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น อย่างถูกต้องรวมทั้งต้องการเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี ของเมืองกะทู้สู่ภายนอกโดยการใช้ทุนทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมมาบูรณาการให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดในฐานะหน่วยงานราชการ จึงมีหน้าที่ให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวกแต่ว่าคนที่จะต้องคิด คนที่จะต้องทำ และเป็นหลักจริงๆ คือชุมชนและพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นเอง
“เราสามารถที่จะเอาความคิดสร้างสรรค์และดึงทุนที่ไม่ได้หมายความถึง เงินแต่หมายถึง ทั้งความคิด ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมความเป็นไทยหลายอย่างออกมา แล้วก็แปลงหรือมาต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการของเราจะสามารถขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของเมืองกะทู้ เติบโตไปได้อย่างมากในอนาคตที่สำคัญความคิดสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ ไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้เราสิ้นเปลือง ในเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพราะฉะนั้นแนวคิดในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะสอดคล้องอย่างยิ่งกับเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

1513202_1617765541774368_3750286592951520974_n

61 thoughts on “ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้

  1. Pingback: vagragenericaar.org

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น