ทำประชาพิจารณ์ ” การจัดบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชน”

13925941_1728612590689662_7647917787953202512_o

13995627_1728612610689660_8864714949110065574_o

14047333_1728612837356304_979404222205693348_o

13962822_1728612840689637_1416570322901174203_o

รพ.วชิระภูเก็ต ทำประชาพิจารณ์ ” การจัดบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชน” พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลขนาดใหญ่

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  2559  ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน นพ.บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการประชาพิจารณ์ ” การจัดบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชน” โดยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มี นพ.เจษฏา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เข้าร่วม

นพ.เจษฏา จงไพบูลย์พัฒนะ กล่าวว่า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มี 534 เตียง ให้การส่งเสริมป้องกัน รักษา และ ฟื้นฟูสภาพ รักษาทั้งโรคทั่วไป และ โรคเฉพาะทางโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา มีการผลิตบัณฑิตแพทย์ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และยังรับผู้ป่วยจากจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง พังงา กระบี่ ระนอง มาไว้รักษาด้วย ให้การดูแลประชากรมากกว่า 1.8 ล้านคน ในปี 2557 มีผู้มาใช้บริการจำนวน 606,866 คน ในปี 2558 จำนวน 675,162 คน และในปี 2559 (ยอดถึงเดือนพฤษภาคม) จำนวน 498,522 คน ซึ่งมีจำนวนมากเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลประจำจังหวัดใกล้เคียง
ขณะนี้ โรงพยาบาลมีศักยภาพ ในการรักษาโรคได้หลากหลาย ทั้งการผ่าตัดโรคหัวใจ ผ่าตัดรักษาโรคลดอ้วน การผ่าตัดทางสมอง ผ่าตัดกระดูกสันหลัง การผ่าตัดโรคทาง ตา หู คอ จมูก การผ่าตัดผ่านกล้อง เอ็นโดสโคป การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม การดูแลทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย การให้เคมีบำบัดผู้ป่วยโรคมะเร็ง และอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีความเข้มแข็งและความมุ่งมั่น จึงต้องมีการขยายพื้นที่ให้บริการและพัฒนาการให้บริการ ให้แก่ประชาชนที่ดูแล ด้วยภาระหน้าที่ ที่ต้องดูแลประชาชนจำนวนมาก ทำให้เกิดความแออัด รอนาน โดยเฉพาะในเวลาราชการ

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจึงได้จัดประชาพิจารณ์ ” การจัดบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชน” ขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจและรักษาเร็วขึ้น ได้คิวผ่าตัดเร็วขึ้น การได้ห้องพิเศษที่เพียงพอ และคุณภาพดี เพื่อการพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพที่ดีสำหรับประชาชนต่อไป

150 thoughts on “ทำประชาพิจารณ์ ” การจัดบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชน”

  1. Can entrancing prenatal milophene stop you conceive? Attractive a prenatal vitamin, in addition to eating fruits, vegetables, lean victuals and strong grains, can take you get your remains in the pink and in proper shape to conceive. For this saneness, myriad doctors suggest taking prenatal Clomid for good occasionally you start troublesome for the sake of a baby.

  2. Does Clomid fertility drug remarkably work? clomid is effective at inducing ovulation in women. In information, when a woman’s however problem is a lack of conventional ovulation then numerous form professionals usually endorse the detest Clomid. When hardened correctly, it is believed that you’ll arrest parturient within four to six months of birth your treatment.

  3. Pingback: free dating san antonio

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น