ทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ตร่วมกันแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนบริเวณชุมชนกิ่งแก้ว ตำบลรัษฎา

ทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ตร่วมกันแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนบริเวณชุมชนกิ่งแก้ว ตำบลรัษฎา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงฤดูแล้ง

ในช่วงนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนในทุกภาคของประเทศสำหรับจังหวัดภูเก็ตได้มีผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เมื่อประมาณเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมาส่งผลให้มีการผลิตน้ำประปาขาดแคนน้ำดิบในบางพื้นที่โดยเฉพาะที่อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ อำเภอถลาง ที่ใช้น้ำดิบในการผลิตน้ำประปาส่งให้ประชาชนในเขตอำเภอถลางบางส่วนและของอำเภอเมืองภูเก็ตได้รับผลกระทบมีน้ำประปาไหลอ่อนและบางพื้นที่ไม่ไหลทางจังหวัดภูเก็ตจึงได้มีการระดมรถน้ำจากส่วนราชการต่างๆออกแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนที่ขาดแคนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยในวันนี้ที่บริเวณชุมชนกิ่งแก้ว ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลรัษฎา ทหารจากกองทัพภาคที่4 การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตและส่วนราชการต่างๆได้นำรถบรรทุกน้ำจำนวน1คันรถมาแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำประปาไม่ไหลอันเนื่องมาจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำดิบที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปาประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในช่วงของปลายท่อและอยู่บนเนินสูงทำให้แรงดันไม่พอจึงต้องมีการจัดหารถนำน้ำมาแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวให้แก่ประชาชนโดยชุมชนดังกล่าวมีประชาชนอาศัยหลายพันครัวเรือนซึ่งขาดแคลนน้ำมาตั้งแต่เดือน มกราคมที่ผ่านแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนตลอดมาและในขณะนี้ทางจังหวัดภูเก็ตและการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดหาน้ำดิบจากขุมเมืองต่างๆเพื่อมาผลิตน้ำประปาและเพิ่มแรงดันน้ำให้น้ำประปา ซึ่งประมาณช่วงกลางเดือนมีนานี้ปัญหาการขาดแคนน้ำก็จะลดน้อยลง

Comments are closed.