“น้ำดื่มแคแสด”การันตีคุณภาพ

phuket-drinking-water-factory-1

phuket-drinking-water-factory

phuket-drinking-water-factory-7

phuket-drinking-water-factory-4

phuket-drinking-water-factory-10

“น้ำดื่มแคแสด” ม.ราชภัฏภูเก็ต การันตีคุณภาพ ทุกขั้นตอนการผลิต

หลายคนคงเคยสงสัยว่า “น้ำดื่ม” ที่เราบริโภคในแต่ละวัน ผลิตขึ้นมาได้อย่างไร และผ่านกระบวนการขั้นตอนใดบ้างกว่าจะได้เป็นน้ำพร้อมดื่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เราพร้อมให้ข้อมูลและความรู้ เพราะมหาวิทยาลัยได้ผลิตน้ำดื่มที่ชื่อว่า “น้ำดื่มแคแสด” ให้บริการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องจำนวนหลายพันคนต่อวัน นอกจากศักยภาพในการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลแล้ว น้ำดื่มแคแสด ยังมีความสะอาดและบริสุทธ์ “ไม่แพ้” น้ำดื่มในท้องตลาด โดยมีผลการรับรองจากหลายหน่วยงาน ลองทำความรู้จักกับกระบวนการผลิตน้ำดื่ม ว่าก่อนน้ำดื่มใสๆ จะบรรจุลงขวดให้คุณได้ดื่มแก้กระหาย ต้องผ่านขั้นตอนใดบ้าง

สำหรับผู้ที่จะมาเฉลยข้อสงสัยถึงที่มาของ “น้ำดื่มแคแสด” คือ นายประเสริฐ จริยะเลอพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต และในฐานะของผู้บริหารโรงน้ำดื่มแคแสด เล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นว่า เกิดจากแนวคิดของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่คิดว่าควรจะมีการผลิตน้ำดื่มคุณภาพให้บริการกับคนในองค์กร เนื่องจากมีจำนวนของบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา ตลอดจนผู้เข้ามาใช้บริการ เป็นจำนวนมาก ต่อมา จึงได้จัดตั้งโรงน้ำดื่มแคแสด ที่มีเครื่องมือทันสมัยครบวงจร ซึ่งได้เริ่มผลิตน้ำมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558

โรงงานผลิตน้ำมาตรฐาน GMP

อาจารย์ประเสริฐ เล่าถึงรูปแบบของโรงงานน้ำดื่มแคแสดว่า โรงน้ำดื่มได้มีการออกแบบและจัดสร้างตามมาตรฐานสากล ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข เครื่องจักรทุกเครื่องได้รับมาตรฐาน มอก. สำหรับเครื่องมือในการทำงานหลักๆ ประกอบด้วย ท่อส่งน้ำดิบ PVC (น้ำประปา) เครื่องปรับคุณภาพน้ำ เครื่องมือล้างภาชนะบรรจุ เครื่องบรรจุน้ำและปิดผนึก ถังเก็บน้ำดิบ และถังเก็บน้ำดี ทุกกระบวนการผลิตผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดจนได้รับมาตรฐาน GMP โดยเจ้าหน้าที่โรงน้ำทุกคนปฏิบัติงานตามขั้นตอนและกรรมวิธีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบการจัดการดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร และอุปกรณ์ให้มีความสะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ จึงมั่นใจได้ว่าน้ำดื่มแคแสดไม่มีภาวะปนเปื้อนใดๆ อย่างแน่นอน เนื่องจากได้รับการตรวจสอบจากองค์กรภาครัฐอย่างเข้มข้น จนกระทั่งได้ผลการรับรองมาตรฐาน มอก. GMP อย. และ ฮาลาล เป็นเครื่องการันตีถึงสุขลักษณะที่ดีของผู้บริโภคน้ำดื่ม และในส่วนของกำลังการผลิตน้ำ โรงงานสามารถผลิตอย่างเต็มกำลังได้ในระดับ 24,000 ลิตร ต่อวัน

เทคโนโลยีการผลิตระดับสากล

นายคุนานนท์ ฮั้วจีน ผู้จัดการโรงน้ำดื่มแคแสด อธิบายถึงกระบวนการผลิตอย่างละเอียดว่า น้ำดื่มตราแคแสด ใช้แหล่งน้ำจากน้ำประปา ผ่านกระบวนการกรองและฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพอีก 3 ขั้นตอน โดยมีเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการอบรม ดำเนินการควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าใส สะอาด ได้คุณภาพอย่างแท้จริง

ขั้นตอนแรก : น้ำดิบจากท่อประปาจะถูกลำเลียงเข้ามาสู่ถังพักน้ำ และเริ่มต้นกระบวนการ FILTRATION คือ การกรองน้ำด้วยระบบกรองหลายตัวกรอง (Multimedia Filtration Filter) เพื่อกรองตะกอน สนิมเหล็ก กลิ่น สี หินปูน สิ่งปนเปื้อนต่างๆ และปรับสภาพน้ำให้เป็นน้ำอ่อน

ขั้นตอนที่สอง : REVERSE OSMOSIS (RO) น้ำกรองผ่านเยื่อเมมเบรนความละเอียด 0.0001 ไมครอน น้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตด้วยระบบ Reverse Osmosis นี้ได้รับการรับรองจาก The EPA (Environmental Protection Agency-USA) ว่าเป็นระบบการผลิตน้ำบริสุทธิ์ที่ดีที่สุดระบบหนึ่งของโลกปัจจุบัน ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์, เคมี, พิษวิทยา และจุลชีววิทยา ดังนั้นจะพบได้ว่าน้ำที่ผ่านกระบวนการกรองดังกล่าวเมื่อนำน้ำไปต้มจะไม่เกิดคราบตะกรัน ซึ่งนั้นเป็นผลมาจากการที่ระบบกรองน้ำ R.O. จะแยกโมเลกุลของน้ำ ออกจากสารละลายต่างๆ ที่เจือปนอยู่ในน้ำ ซึ่งมั่นใจได้ว่าน้ำที่ผ่านกระบวนการกรองด้วยระบบ Reverse Osmosis (R.O.) เป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากโลหะหนัก สารตะกั่ว สารหนู สารปรอท ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง เชื้อไวรัส แบคทีเรีย และสารก่อมะเร็งที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

ขั้นตอนที่สาม : ต่อมาน้ำจะเข้าสู่ขั้นตอน Ozone Water Treatment เพื่อกำจัดโลหะหนัก หรือจุลินทรีย์ ที่อาจจะลงเหลืออยู่ในน้ำ ต่อด้วยกระบวนการ Ultra Violet (UV) ช่วยฆ่าเชื้อโรคที่อาจตกค้างด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเลต (UV) โดยน้ำจะถูกส่งผ่านหลอดฉายรังสี UV เพื่อฆ่าเชื้อ ก่อนเข้าสู่การบรรจุลงขวด

น้ำดื่มแคแสด มีระบบการล้างและบรรจุขวดที่มีคุณภาพ โดยบรรจุน้ำดื่มในขวด P.E.T (Poly Ethylene Terephalate) ที่ได้รับมาตรฐาน ปราศจากสารพิษและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ก่อนการบรรจุจะมีการล้างขวดด้วยน้ำที่ผ่านการกรองแล้ว จนสะอาด และส่งต่อเพื่อบรรจุ โดยมีการควบคุมการผลิตอย่างใกล้ชิด เพื่อให้น้ำดื่มสะอาดทุกขั้นตอนที่บรรจุ เพื่อให้ได้มาซึ่งความมั่นใจ ความใสสะอาด จนถึงมือผู้บริโภค

ที่สุดของความบริสุทธิ์

น้ำดื่มแคแสด ผ่านการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ว่ามีความสะอาด ได้มาตรฐานทางสาธารณสุข และไม่มีสารปนเปื้อนใดๆ ที่จะส่งผลเสียต่อผู้บริโภคน้ำดื่ม โดยหน่วยงานที่ให้การรับรอง คือ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี ม.ราชภัฏภูเก็ต นอกจากนั้นจากการทดสอบโดยนักวิชาการด้านสาธารณสุข ด้วยเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ TDS-3  สามารถวัดปริมาณรวมของแร่ธาตุต่างๆ ที่ละลายอยู่ในน้ำ โดยจะวัดหน่วยเป็น ppm (1 ส่วน จาก 1 ล้านส่วน) น้ำที่มีค่า TDS ต่ำ ก็หมายถึงน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง และในขณะเดียวกันน้ำที่มีค่า TDS สูง  ก็หมายถึงมีแร่ธาตุต่างๆ ปะปนอยู่มาก อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งมีการดำเนินการทดสอบกับน้ำดื่มแคแสด พบว่า ค่าความบริสุทธิ์จากการวัดผลด้วยเครื่องมือ TDS-3 น้ำดื่มแคแสดมีผลอยู่ที่ 1 ppm นับเป็นค่าความบริสุทธิ์ในระดับที่ดีมากที่สุดของวงการน้ำดื่ม ไม่เป็นรองน้ำดื่มยี่ห้อดังในท้องตลาด

ผู้บริหารโรงน้ำดื่มแคแสด ทิ้งท้ายถึงผู้บริโภคว่า “น้ำดื่มแคแสดเป็นน้ำดื่มที่มีคุณภาพตั้งแต่เครื่องจักร ตัวโรงงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมและผลิต ตลอดจนระบบการผลิตน้ำ กระทั่งถึงมือผู้บริโภค ผ่านขั้นตอน กระบวนการ มากมาย โดยเฉพาะการได้รับมาตรฐาน อย. และ ฮาลาล ของน้ำดื่มแคแสด เป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าทุกกระบวนการทำงานมีคุณภาพ และมีความพร้อมที่จะเปิดโรงน้ำดื่มแคแสดให้แก่หน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต และฝั่งอันดามัน เข้ามาศึกษาเรียนรู้กระบวนการผลิตน้ำดื่ม ตลอดจนมีแผนเตรียมจำหน่ายน้ำดื่มบริสุทธิ์ให้กับผู้บริโภคในอนาคต”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โรงน้ำดื่มแคแสด 21 ม. 6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 084 312 1500

18 thoughts on ““น้ำดื่มแคแสด”การันตีคุณภาพ

  1. Pingback: viagra

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น