บริษัทเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองเชิงรุก แก่ลูกจ้าง พนักงาน สถานประกอบการ

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลป่าตอง และบริษัทเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองเชิงรุก แก่ลูกจ้าง พนักงาน สถานประกอบการ ที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

            วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ที่ บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด หรือห้างซุปเปอร์ชีป สาขาใหญ่ ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ โรงพยาบาลป่าตอง จัดกำลังเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 แก่พนักงานของสถานประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรอง “การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” เชิงรุกในสถานประกอบการ ซึ่งมีผู้ประกันตนสมัครใจ 690 คน จาก 6 บริษัท ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยทางบริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด เป็นห้างค้าปลีกและค้าส่งรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีประชาชนเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ได้ส่งรายชื่อพนักงานที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เข้ารับการคัดกรองเชิงรุก จำนวน 200 คน

            นางสาวพรภัทร แหวนเพ็ชร หัวหน้าแผนกบัญชี ผู้รับผิดชอบงานบัญชีและประกันสังคม บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด กล่าวว่า การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าผู้มาใช้บริการ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน แม้ว่าพนักงานไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงแต่ก็มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย เนื่องจากในแต่ละวันต้องให้บริการประชาชนเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ร่วมกับโครงการของสำนักงานประกันสังคม จึงถือเป็นเรื่องที่ดีทั้งต่อพนักงานและลูกค้าผู้มาใช้บริการ

            นอกจากนี้ ทาง บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด ได้ลงทะเบียนในนามองค์กร เพื่อส่งพนักงานรับการฉีดวัคซีนกับทางจังหวัดภูเก็ต ในรอบที่ผ่านมาแล้วกว่า 70% ของพนักงานทั้งหมด และได้ส่งรายชื่อพนักงานที่ตกค้างเข้าร่วมโครงการกับสำนักงานประกันสังคม ตามมาตรา 33 เพราะเชื่อมั่นว่าการฉีดวัคซีนแม้ไม่ได้ป้องกันโรค 100 % แต่เป็นสิ่งที่ดีกว่าไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เพราะสามารถช่วยบรรเทาอาการได้อย่างมากหากต้องติดเชื้อขึ้นมา จึงถือว่าเป็นการป้องกันและสร้างความมั่นใจให้กับตนเองในการทำงานช่วงภาวะการระบาดของไวรัสโควิด-19ในขณะนี้

Comments are closed.