ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล(EOC)ทุกตำบลในการดำเนินการปฏิบัติคำสั่งจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล(EOC)ทุกตำบลในการดำเนินการปฏิบัติคำสั่งจังหวัดภูเก็ตในมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19

            นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล(EOC)ประจำตำบลในทุกตำบลของจังหวัดภูเก็ตในการปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต2012/2564เรื่องปิดสถานที่และกำหนดมาตราการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019.ในเรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด

            การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดที่ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง)17จังหวัดที่มาพำนักในจังหวัดภูเก็ตต้องปฏิบัติตามดังนี้คือ โหลดแอปหมอชนะบนสมาร์ทโฟนและแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ ขอความร่วมมือลงทะเบียนออนไลน์ www.gophuket.com เพื่อแจ้งเดินข้อมูลในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตหรือกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้เมื่อเดินทางมาถึงพื้นที่ปลายทางให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ.เทศบาลหรือ อบต. ในพื้นที่พักอาศัยโดยศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล(EOC ประจำตำบล เทศบาล อบต)จะเป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้

            ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่(สีส้ม)59จังหวัดให้ปฏิบัติตามดังนี้คือโหลดแอปหมอชนะบนสมาร์ทโฟนและแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ ขอความร่วมมือลงทะบียนออนไลน์www.gophuket.comและปฏิบัติตามศูนย์ปฎิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบลอย่างเคร่งครัด

            ทั้งนี้เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเป็นไปตามที่ทางจังหวัดกำหนดและให้ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดโดยเคร่งครัดและให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวได้ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ต่อไป

Comments are closed.