ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

วันที่ 6 พ.ย.2564 นายวิทยา  เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เปิดเผยว่า

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงานขึ้น เพื่อฝึกประสบการณ์  โดยแบ่งเป็น 2 รอบ เพื่อลดความแออัด

นอกจากนี้ก็มีการ นิเทศนักศึกษารับปริญญาตรี ในการเปิดเรียนแบบ ผสมผสาน ทั้ง Online และ On site ซึ่งมีผู้สอนทั้งคุณครูในวิทยาลัยฯเองและคุณครูจากมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงครูจากผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการชั้นนำและในแผนกธุรกิจค้าปลีกได้เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 ก่อนการฝึกงาน  โดยการตรวจ ATK ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำ

Comments are closed.