ประชาชนชาวภูเก็ต กว่า 140,000 ราย แจ้งลงทะเบียนผ่าน https://www.xn--12cmj6ba0a7b3g4a6fud5d2a.com/

ประชาชนชาวภูเก็ต กว่า 140,000 ราย แจ้งลงทะเบียนผ่าน https://www.xn--12cmj6ba0a7b3g4a6fud5d2a.com/ เพื่อรอรับการฉีดวัคซีน ในเดือนพฤษภาคม นี้

            ดร. ประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยความคืบหน้า การลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ภูเก็ตต้องชนะ https://www.xn--12cmj6ba0a7b3g4a6fud5d2a.com/ ของพี่น้องประชาชน ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับการฉีดวัคซีน ว่า ขณะนี้ มี พี่น้องประชาชน แจ้งลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ภูเก็ตต้องชนะแล้ว กว่า 140 ,000 ราย เพื่อรอรับการฉีดวัคซีน ในระหว่างวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2564 (สำหรับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไประหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564)

            อย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตได้รับวัคซีน สำหรับฉีดให้ประชาชนในเดือนพฤษภาคม นี้ เฟส แรก จำนวน 200,000 โดส เพื่อฉีดให้กับพี่น้องประชาชน เข็มแรก จำนวน 200,000 คน และใน เฟสที่ 2 อีก 200,000 โดส สำหรับฉีดเข็มที่ 2 จึงขอให้พี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้แจ้งลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน รีบแจ้งลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ภูเก็ตต้องชนะ https://www.xn--12cmj6ba0a7b3g4a6fud5d2a.com/

            ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคม ตลอดจน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ ลดความรุนแรง และการสูญเสียจาก การติดเชื้อโควิด 19

ดร.ประชา กล่าวในตอนท้ายด้วยว่า สำหรับ ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต ขอให้แจ้งลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ภูเก็ตต้องชนะ https://www.xn12cmj6ba0a7b3g4a6fud5d2a.com/ เท่านั้น

Comments are closed.