ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต ประกาศความสำเร็จขอบคุณทุกภาคส่วน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต ประกาศความสำเร็จขอบคุณทุกภาคส่วน ร่วมส่งเสริม สับปะรดภูเก็ต กว่า 5 ปีของความพยายามอ่องหลายภูเก็ตยังเป็นที่ 1 ครองใจคนมองหาสับปะรดดีที่สุดในประเทศไทย ลูกสวยที่สุดสมศักดิ์ศรีแห่งราชินีผลไม้ และอร่อยที่สุด ในการไหว้เทวดาและบรรพบุรุษ

นางพภัสสรณ์ สมพรานนท์ ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต เปิดเผยว่า บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต เดินหน้าสร้างงานสร้างอาชีพ สนองนโยบายรัฐบาลแผนงาน Local Economy ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นไทยเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจโลก โดยที่ผ่านมา บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้เพิ่มช่องทางการตลาดและการจัดทำ Product Catalog โดยจะมีการนำสินค้าGI สับปะรด อ่องหลาย โป๊ปี่เป่งอ๊าน (กินสับปะรดภูเก็ตรับโชคลาภ) โดยได้ร่วมมือกับนักวิชาการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดขอ GI และ GAP ส่งเสริมชุมชนร่วมมือกับภาคเอกชนผลิตสับปะรดภูเก็ตที่มีคุณภาพส่งถึงมือผู้บริโภค

ทั้งนี้กว่า 5 ปีของความพยายามของเราชาวภูเก็ต และกว่า 500 กล่องในช่วงเดือนสามในปีนี้ ปี 2564อ่องหลายภูเก็ตยังเป็นที่ 1 ครองใจคนมองหาสับปะรดดีที่สุดในประเทศไทย ลูกสวยที่สุดสมศักดิ์ศรีแห่งราชินีผลไม้ และอร่อยที่สุด ในการไหว้เทวดาและบรรพบุรุษ เพื่อก้าวข้ามปีใหม่จีนด้วยความสุขและเต็มไปด้วยโชคลาภ ทำให้สินค้าสับปะรดจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด

ในโอกาสนี้ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ตโดยกลุ่มจิตอาสา Signature of PHUKET ขอบคุณทุกกำลังใจที่ช่วยกันพาอ่องหลาย หรือ ยานัดภูเก็ต หรือ สับปะรดภูเก็ต มาจนถึงวันนี้ และเดือนสามนี้ขอให้ทุกท่าน อ่องๆ โหๆ ฮวดๆ เป่งอ๊าน เป่งอ๊าน ตลอดปีและตลอดไป

สำหรับในปี 2564 บริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต ยังคงดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือสร้างเครือข่ายสร้างความเชื่อมโยงและต่อยอดทางธุรกิจระดับชุมชนระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพของจังหวัดภูเก็ตและ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้มีความเข้มแข็ง เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลแผนงาน Local Economy ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นไทยเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจโลก อย่างยั่งยืนต่อไป

Comments are closed.