ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ย้ำทุกภาคส่วนยังคงดำเนินการเฝ้าระวังและการตรวจคัดกรองอย่างเคร่งครัด

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 17/2564 ย้ำทุกภาคส่วนยังคงดำเนินการเฝ้าระวังและการตรวจคัดกรองอย่างเคร่งครัด ด้านสถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่ ของจังหวัดภูเก็ตขณะไม่พบเชื้อติดต่อกัน 48 วัน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 17/2564 โดยมีแพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม ผู้อำนายการโรงพยาบาลป่าตอง(ปฏิบัติราชการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมรับฟังการประชุมติดตาม สถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่

โดยมีประเด็นติดตาม ข้อเสนอ แจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ แจ้งข้อปรึกษาเรื่องการให้วัคซีนไวรัสโคโรนา 2019 แก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ สถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่ ของจังหวัดภูเก็ตขณะไม่พบเชื้อติดต่อกัน 48 วัน ที่ประชุมเห็นชอบให้ จังหวัดภูเก็ตเพิ่มความระวังและป้องกันในตลาดสด แคมป์ก่อสร้าง และโรงงานต่างๆ

พร้อมให้หน่วยงานในพื้นที่ทำความเข้าใจกับหน่วยงานปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแล นักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักร

ด้านการปฏิบัติงาน ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ยังคงดำเนินการเฝ้าระวังและการตรวจคัดกรองอย่างเคร่งครัด รวมผู้เดินทาง เข้า- ออก จังหวัดภูเก็ต จำนวนรถรวม 61,107 คัน

เป็นจำนวนรถขาเข้า 31,308 คัน จำนวนรถขาออก 29,799 คัน ด้านการจราจรมีความเรียบร้อย

ข้อมูลผู้เดินทางขาเข้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ข้อมูลวันที่ 1 กรกฎาคม 63 – 10 กุมภาพันธ์ 64 แบ่งเป็น

– ผู้เดินทางขาเข้าระหว่างประเทศ รวม 152 ราย (ALQ 150 ราย AHQ 2 ราย ยอดคงเหลือกักกัน 31 ราย )

– นักบินและลูกเรือ รวม 270 ราย เข้าประเทศ(กักกัน) 59 ราย (ALQ 42 ราย LQ 17 ราย ไม่มียอดกักกัน)

ข้อมูล ผู้เดินทางขาเข้าทางเรือ ข้อมูลวันที่ 1 มิถุนายน 63 – 10 กุมภาพันธ์ 64

ยอดรวมกักกันสะสม 1,007 ราย แบ่งเป็น

– เรือสินค้า 899 ราย (ครบกัก 845 ราย LQ 54 ราย)

– เรือยอช์ต 108 ราย (ครบกักกัน 90 ราย AYO 18 ราย)

สำหรับ ยอดผู้เดินทางเข้าจังหวัดจากการลงทะเบียน www.gophuget.com (วันที่ 9 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2564) มี ผู้เดินทางเข้าจังหวัด 98,256 ราย

โอกาสนี้ศึกษาธิการจังหวัด และอุตสาหกรรมจังหวัด ขอปรึกษาเรื่องของการจัดการประชุม ทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน (ไม่เกิน 100 คน/ คณะ) : มีมติอนุญาตให้สามารถจัดกิจกรรมถ้ากล่าวได้ โดยการจัดกิจกรรมยังคงให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังฯ ของกระทรวงสาธารณสุข

Comments are closed.