ประชุมหารือด้านเศรษฐกิจร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหาพื้นฟูด้านเศรษฐกิจ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประชุมหารือด้านเศรษฐกิจร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหาพื้นฟูด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้จังหวัดภูเก็ต เตรียม 3 Event ใหญ่ ดึงนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตประชุมหารือด้านเศรษฐกิจร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหาพื้นฟูด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วม

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด -19 ทำให้จังหวัดภูเก็ต ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เพราะ มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากจากการท่องเที่ยว ขณะนี้ทางจังหวัดร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่เร่งฟื้นฟู และกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมและสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้คึกคัก โดยการจัดกิจกรรม ต่างๆ เพื่อ ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ โดย มีการลดราคา ค่าโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร รถเช่า และโปรโมชั่นต่างๆ อีก มากมาย

นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้กลุ่มแรงงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่างงานและตกงานเป็นจำนวนมาก โดยจังหวัดภูเก็ตมีแรงงานที่อยู่ในประกันสังคมจำนวน 160,000 คน กลุ่มแรงงานยื่นขอรับสิทธิ์ 62% จาก ประกันสังคมจำนวน 130,000 คนได้รับเงินเยียวยาไปแล้ว 110,000 คน แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์ Covid-19 คลี่คลายแต่กลุ่มแรงงานเหล่านี้ยังคงไม่มีรายได้เนื่องจากยังไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตดังนั้นจึงอยากจะขอให้รัฐบาลดำเนินการขยายเวลาการรับเงินชดเชยจากการว่างงานซึ่งเดิมประกันสังคมให้ 62%เป็นจำนวน 90 วัน ขอให้รัฐบาลขยายเวลาให้เงินชดเชยเพิ่มจาก 90 วันเป็น 180 วันเพื่อช่วยเหลือเยียวยาแรงงานระดับรากหญ้าที่ตกงาน

นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจขอ ให้รัฐบาลช่วยเหลือโดยขยายเวลาการชำระหนี้เพิ่มอีก 3 ปีและลดดอกเบี้ยเงินกู้เดิมจาก 7% ให้เหลือ 2%เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำรงธุรกิจต่อไปได้ และขอให้รัฐบาลประสาน ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ผ่อนปรนเงื่อนไขการขอกู้เงินเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้

สำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยากให้จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ Quarantine รับนักท่องเที่ยวโดยตรง เป็นภูเก็ตโมเดลเพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยตรง และในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2563 อยากให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยว ภายใต้แคมเปญ “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ” ใน 3 กิจกรรมๆละ 2 ล้านบาท รวม จำนวน 6 ล้านบาท คือ

กิจกรรมที่ 1″Phuket Seafood & Gastronomy Festival ” กำหนดจัดงานต่อเนื่อง 5 สัปดาห์ คือ

1.วันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณสวนสาธารณะปลายแหลมสะพานหิน

2.วันที่ 22-23 สิงหาคม จัดที่พื้นที่ตำบลราไวย์

3.วันที่ 29-30 สิงหาคมที่พื้นที่ตำบลป่าตอง

4.วันที่ 5 – 6 กันยายน จัดที่พื้นที่ตำบลกะรน

5.วันที่ 12-13 กันยายน จัดที่บริเวณชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต

กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันกีฬาโต้คลื่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในเดือนกันยายน 2563

กิจกรรมที่ 3 ประเพณีถือศีลกินผักในเดือนตุลาคม2563

ในส่วนของการฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจเพื่อสร้างการจ้างงาน ขอให้รัฐบาลส่งเสริมอุตสาหกรรมทูน่า โดยขอให้รัฐบาลแก้กฎหมายเพื่อรับสิทธิการจับปลาทูน่าในทะเลอันดามันขอเช่าที่ขององค์การสะพานปลาเพื่อทำตลาดปลา เพื่อจัดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่

ก่อนปิดการประชุม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าจากการหารือส่วนราชการ และ ททท. พร้อมสนับสนุน งบประมาณจำนวน 6 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้ง 3 กิจกรรมของจังหวัดภูเก็ตระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2563 เพื่อเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นการต่อลมหายใจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Comments are closed.