ประธานรัฐสภาและคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจภูเก็ต

ประธานรัฐสภาและคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจภูเก็ต (ด่านท่าฉัตรไชย) จังหวัดภูเก็ต พร้อมมอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

            วันที่ 30 เมษายน 2564  นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อสังคมและการศึกษา พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจภูเก็ต (ด่านท่าฉัตรไชย) จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น และชุด PPE อีกจำนวน 100 ชุด ผ่านไปยังนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เผชิญกับความเสี่ยงในการทำหน้าที่ป้องกันโรคโควิด-19

            โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานถึงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตต่อประธานรัฐสภา พร้อมทั้งขอบคุณคณะที่ได้ลงมาในพื้นที่ด้วยความห่วงใยและมอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน

            นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้กล่าวแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ของการระบาดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งให้กำลังผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและมีขวัญกำลังใจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยจากโควิด-19 โดยในวันนี้ตนได้ลงพื้นที่นำหน้ากากอนามัยที่ได้รับมอบจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จำนวน 120,000 ชิ้น มอบผ่านทางมูลนิธิเพื่อสังคมและการศึกษา ซึ่งตนเป็นประธานมูลนิธิฯ มามอบให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ด่านตรวจภูเก็ต (ด่านท่าฉัตรไชย) จังหวัดภูเก็ต และพื้นที่อื่น ๆ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนเพราะทราบว่าบางส่วนไม่มีหน้ากากอนามัยใช้ จึงอยากนำหน้ากากอนามัยมามอบให้เพื่อจะได้มีไว้สวมใส่เวลาออกไปนอกบ้าน ป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19

Comments are closed.