ปิดทอง ฝังลูกนิมิต วัดเทสก์ธรรมนาวา

10855045_898102540234893_7693868860814053146_o

กำหนดการงานผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต วัดเทสก์ธรรมนาวา
ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ( แรม ๙ ค่ำ เดือน ๓ ปี มะเมีย )
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์บิณฑบาตรบริเวณในวัด
เวลา ๐๗.๓๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๐๘.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนร่วมรับประทานอาหารที่โรงทาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวเปิดงานผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต
ปิดทองลูกนิมิตเป็นปฐมฤกษ์
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระเถระ ๙ รูป เจริญชัยมงคลคาถา
เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีปริตตมังคลาภิเษก วัตถุมงคลที่ระลึกแจกในงาน

วันศุกร์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ( แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๓ ปี มะเมีย )
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์บิณฑบาตรบริเวณในวัด
เวลา ๐๗.๓๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๐๘.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนร่วมรับประทานอาหารที่โรงทาน
เวลา ๐๘.๓๐ น. พุทธศาสนิกชนร่วมปิดทองลูกนิมิต
เวลา ๑๙.๓๐ น. ทำวัตร สวดมนต์
เวลา ๒๐.๐๐ น. เจริญสมาธิภาวนา
เวลา ๒๐.๓๐ น. พระเถระแสดงธรรมเทศนา
เวลา ๒๑.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันสาร์ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ( แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ปี มะเมีย )
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์บิณฑบาตรบริเวณในวัด
เวลา ๐๗.๓๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๐๘.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนร่วมรับประทานอาหารที่โรงทาน
เวลา ๐๘.๓๐ น. พุทธศาสนิกชนร่วมปิดทองลูกนิมิต
เวลา ๑๙.๓๐ น. ทำวัตร สวดมนต์
เวลา ๒๐.๐๐ น. เจริญสมาธิภาวนา
เวลา ๒๐.๓๐ น. พระเถระแสดงธรรมเทศนา
เวลา ๒๑.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ( แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๓ ปี มะเมีย )
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์บิณฑบาตรบริเวณในวัด
เวลา ๐๗.๓๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๐๘.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนร่วมรับประทานอาหารที่โรงทาน
เวลา ๐๘.๓๐ น. พุทธศาสนิกชนร่วมปิดทองลูกนิมิต
เวลา ๑๙.๓๐ น. ทำวัตร สวดมนต์
เวลา ๒๐.๐๐ น. เจริญสมาธิภาวนา
เวลา ๒๐.๓๐ น. พระเถระแสดงธรรมเทศนา
เวลา ๒๑.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ( แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๓ ปี มะเมีย )
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์บิณฑบาตรบริเวณในวัด
เวลา ๐๗.๓๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๐๘.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนร่วมรับประทานอาหารที่โรงทาน
เวลา ๐๘.๓๐ น. พุทธศาสนิกชนร่วมปิดทองลูกนิมิต

15 thoughts on “ปิดทอง ฝังลูกนิมิต วัดเทสก์ธรรมนาวา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น