ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ลงพื้นที่

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบ้านมั่งคง พร้อมมอบถุงยังชีพ ในพื้นที่ตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 9 กรกฎาคม  2563  นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ได้เดินทางลงพื้นเข้าตรวจเยี่ยม โครงการบ้านมั่นคง ของสหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด ณ ชุมชนขจรเกียรติ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา, หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประธานสหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัด และสมาชิกเครือข่ายสหกรณ์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ

นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมที่อยู่อาศัยของชาวบ้านชุมชนขจรเกียรติ สอบถามถึงความเป็นอยู่ และติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ พร้อมเข้ามอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ ก่อนเข้าพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน และสมาชิกสหกรณ์ฯ ในพื้นที่

สำหรับชุมชนขจรเกียรติ ตำบลรัษฎา เกิดจากการรวมกลุ่มกันของชาวบ้าน ที่ถูกไล่ที่รื้อถอนบ้านจากชุมชนเดิมที่เช่าที่ดินของบริษัทเอกชนรายหนึ่ง เมื่อปี พ.ศ.2547 ซึ่งหลังจากนั้นชาวบ้านได้รวมตัวกัน โดยการเข้าช่วยเหลือของ การเคหะแห่งชาติ, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ,สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันสรรหาที่ดินสำหรับเป็นชุมชนแห่งใหม่ พร้อมจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์และได้พัฒนาระบบจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ชื่อว่า “สหกรณ์เคหสถานทวีสินมั่นคงภูเก็ต จำกัดเมื่อปี 2548 โดยได้ที่เหมาะสม คือ ในซอยบางชีเหล้าชุมชนขจรเกียรติหมู่ที่ 2 ตำบลรัษฎาในปัจจุบัน บนพื้นที่ 9 ไร่ ในราคา 9 ล้านบาทและได้พัฒนากระบวนการร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)ในการพัฒนาจัดทำโครงการบ้านมั่นคงเมือง พร้อมจัดซื้อซื้อที่ดิน ในการสร้างบ้าน สร้างชุมชนใหม่ขึ้นมาในพื้นที่ดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน

Comments are closed.