ผู้ประกอบการย่านเมืองเก่าภูเก็ตเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

ผู้ประกอบการย่านเมืองเก่าภูเก็ตเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดปรับตัวกับชีวิตวิถีใหม่ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ในตัวเมืองภูเก็ตหลังจังหวัดมีมาตรการผ่อนปรนให้สถานประกอบการบางกิจการเปิดให้บริการประชาชนได้ แต่พบว่าบรรยากาศยังคงเงียบเหงา มีผู้มาใช้บริการจำนวนน้อยมาก โดยเฉพาะบริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ต ถนนถลาง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและจุดเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ตพบว่าร้านค้าทุกร้านเงียบเหงาเป็นอย่างมาก

ผู้ประกอบการ ย่านเมืองเก่าภูเก็ตเปิดเผยว่า ที่ผ่านมาย่านเมืองเก่าได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก แต่หลังจากเกิดวิกฤติโควิท 19 ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติซึ่งกระทบเหมือนกันทุกภาคส่วน ซึ่งทุกคนต้องหยุดอยู่บ้านเพื่อลดการแพร่เชื้อ ซึ่งเป็นมาตรการของรัฐบาล ทางผู้ประกอบการการค้าภูเก็ตจึงหยุดกิจกรรมทุกอย่างเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมถนนคนเดิน กิจกรรมของร้านค้าต่างๆ และปริมาณของนักท่องเที่ยวเองก็ไม่มีด้วย หลังจากที่เหยุดมาช่วงระยะหนึ่ง และขณะนี้เป็นระยะของการผ่อนปรนเป็นเรื่องของมาตรการการส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือเปิดบ้านพัฒนาเมืองของคนจังหวัดภูเก็ตเอง แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นมาก็อย่างที่ทราบว่าถึงแม้จะเปิดแต่ปริมาณของคนในพื้นที่เองและนักท่องเที่ยวเองก็ไม่ได้กลับมาเหมือนเดิม ซึ่งเราต้องสร้างความมั่นใจ โดยผู้ประกอบการที่นี่มีการสร้างความมั่นใจถ้าเข้ามาที่ย่านเมืองเก่าแล้วทุกร้านจะมีเจล ล้างมือให้และลูกค้าท่านใดที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยเข้ามา เราไม่อนุญาตให้เข้าร้านและตอนนี้เรากำลังจะมีมาตรการของการอบรมในเรื่องของ new normal ของผู้ประกอบการทั้งหมด ถ้ามีลูกค้ากลับเข้ามาดังเดิมเราจะปฏิบัติตัวยังไง เช่นหนึ่งร้านเราจะอบรมว่าร้านหนึ่งเข้าได้ไม่เกิน 5 คนถึง 10 คนและมีระยะห่างอย่างไรบ้าง เป็นต้น ซึ่งตอนนี้เรากำลังรวบรวมข้อมูลอยู่จะเรียกผู้ประกอบการทั้งหมดในย่านการค้าเข้ามาอบรมในเรื่องของวิถีชีวิตแบบใหม่ เราต้องปรับตัวกันไปตามยุคตามสมัยที่เกิดขึ้น ตอนนี้เรื่องของการ ลองเสื้อผ้าเราก็ยังไม่ให้ลองก่อน เพราะเราถือว่ามันเป็นการสัมผัสเมื่อก่อนนักท่องเที่ยวทั่วไปอาจจะมาลองสวมใส่เดินถ่ายรูป แต่ตอนนี้เพื่อสร้างความมั่นใจคือต้องเป็นชุดของลูกค้าจริงๆถึงจะลองได้ถ้าไม่พอใจทางร้านก็จะแก้ไขให้ก่อน เรื่องอย่างนี้คือเรื่องที่เราต้องอบรมกันว่าแต่ละร้านขายอะไร แล้วจะปรับตัวกันอย่างไร ซึ่งเราต้องทำให้ได้มาตรฐาน อย่างที่คาดหวังว่าย่านเมืองเก่าก็เป็นแหล่งท่องเที่ยว เราก็อยากจะให้ผู้ประกอบการทั้งหมดเดินไปในทิศทางเดียวกัน และรู้ทันโลกไม่ตื่นตัวแต่ต้องตระหนักกับวิถีชีวิตแบบใหม่.

Comments are closed.